De discussie rond een mogelijke coffeeshop in Zaanstad Noord gaat in 2021 z’n vijfde jaar in. De raad wilde het wel en toen weer niet, B&W wilde het niet maar onderzocht het toch, het kon echt niet maar nu dus toch misschien weer wel.

B&W laat nu op drie verschillende manieren bewonersonderzoek doen: via het Zaanpanel, een online enquête en een schriftelijk enquête.

Dat biedt talrijke mogelijkheden om de uitkomst creatief te interpreteren, maar het belangrijkste is dat de plaats van de nieuwe coffeeshop pas bekend gemaakt nadat het onderzoek is gedaan. Dus waar reageren de bevraagde bewoners eigenlijk op?

Eén ding lijkt zeker: in Krommenie hoeft niks te worden onderzocht. Uit een recent locatie-onderzoek bleek dat er in Wormerveer 15 mogelijke plekken zijn, en in Assendelft 18 (één in Saendelft). In Krommenie zijn geen plekken waar een coffeeshop zou mogen. Ondanks die opties wilde B&W er niet aan. Het zou het experiment met ‘legale wiet’ in gevaar brengen en bovendien vreesde B&W juridische procedures van ondernemers die in Zaandam geen coffeeshop mogen beginnen. Ook was het niet handig als het horecateam van de politie in Zaanstad-Noord moest gaan controleren, “dit team is het meest in Zaandam aanwezig”. Ook zou er een draagvlakonderzoek moeten komen dat minstens zes maanden en zo’n € 20.000 zou kosten.

Wietpilot

Ondanks deze bezwaren gaf de raad B&W de opdracht de zoekactie door te zetten. Het onderzoek bestaat uit de bevraging van het Zaanpanel (een niet-representatief panel waar iedereen zich voor op kan geven), een online enquête en een schriftelijk enquête via een ‘aanvullende kleine steekproef’.

Sinds 1999 geldt in Zaanstad een maximum van drie coffeeshops. Deze mogen alleen in Zaandam. Nu zijn er twee nadat de vergunning van Moonlight werd ingetrokken.

Na het inwonersonderzoek moet het coffeeshopbeleid worden aangepast en volgt een vergunningprocedure die vanaf oktober 2021 kan plaatsvinden. Zaanstad wil de zaak rond hebben voordat het experiment gesloten coffeeshopketen (ook wel de wietpilot genoemd) begint. Daar stond aanvankelijk ‘derde kwartaal 2021’ voor. Dat lijkt in ieder geval onmogelijk.

Lees hier wat wij eerder schreven over een coffeeshop in Noord.