GroenLinks, ROSA, SP: A8-A9 “nauwelijks positieve effecten”

Volgens GroenLinks, ROSA en SP is de verbinding A8-A9 een “doodlopende weg”. Er moet dan ook niet meer in de verbinding geïnvesteerd worden.

Voor de Nulplus-variant – door Krommenie – is volgens de drie oppositiepartijen geen draagvlak. De andere twee varianten hebben “nauwelijks positieve effecten”.

Een amendement met deze strekking wordt vanavond ingediend als over de definitieve zienswijze van Zaanstad wordt gedebatteerd. De voorgestelde zienswijze is dat Nulplus geen oplossing is maar dat de andere varianten okay zijn.

Deze zienswijze wordt door een meerderheid van de raad gesteund, althans, iedereen is tegen de Nulplus, maar niet iedereen is even uitgesproken voor een weg door de Stelling van Amsterdam en het groengebied van Assendelft met een tunnel onder het dorp door.

Deze Heemskerk- en Golfbaan varianten stellen teleur volgens GroenLinks, ROSA en SP:

Door de verbinding wordt de geluidsoverlast voor inwoners in Krommenie enigszins verminderd, maar verder treden er nauwelijks positieve effecten op voor deze inwoners. De verbinding heeft voor bewoners van andere wijken zelfs negatieve effecten. Inwoners van diverse Zaanse wijken aan de A8 en A7 zullen worden geconfronteerd met meer geluidsoverlast en een slechtere luchtkwaliteit als gevolg van de doortrekking van de A8 naar de A9.

Luchtkwaliteit

Over die luchtkwaliteit wordt ook een amendement ingediend door Paul Laport (GroenLinks), Ruud Pauw (ROSA) en Patrick Zoomermeijer (SP).

De gevolgen van de dertigduizend extra motorvoertuigbewegingen per dag die dankzij een nieuwe verbindingsweg door Zaanstreek zullen rijden, moeten worden onderzocht.

“Gevoelige bestemmingen die in ieder geval onderzocht zouden moeten worden, zijn de Zaanse woongebieden en de bebouwing langs de A8. Wij verzoeken u daarom met klem hier alsnog onderzoek naar te verrichten, en de resultaten van dat onderzoek mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming.”

De Werkgroep A8 Coenbrug heeft bewoners van de wijken langs de A8 opgeroepen vanavond massaal bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Boon

  Ook ik ben niet blij met wat voor ligt maar ik zie van deze clubs ook geen inspiratie hoe dit verkeer dan boven de Zaanstreek te houden. Niets doen betekent gewoon dat auto’s dus sluipen door Assendelft, in de file staan in Krommenie maar maatregelen ho maar. De Zaanstreek heeft verkeerstechnisch een hoop problemen die voortvloeien uit zaken uit het verleden. Eigenlijk is de Zaanlijn te krap en moet viersporig worden, de hoogliggende A8 is een bron van zorg en dan nog de vollopende A7/A8 verbinding aan de oostkant. Daarnaast nog de opgaven voor +20.000 woningen en het infarct is daar.
  Alle heilige huisjes in stand houden gaat niet. Maar ook Zaanstad heeft geen geldpers dus gelden zullen vooral van buiten moeten komen. Als de provincie voor de A8/A9 zorgt moeten de randvoorwaarden worden dat je de weg laag aanlegt(alhoewel dat waterveilig niet het slimst schijnt te zijn), voor het spoor zal ook het Rijk in de oude sok moeten tasten want op deze geweldige bouwgrond is het duur verbreden/verdiepen.
  Of de Njet partijen zien kans om de auto’s tegen te houden bij de grens van Zaanstad.

 • Sjors de Koning

  De hele regio heeft er profijt van.
  Sluiproute’s door woonwijken worden ontlast.

 • Nico

  Tja, minder autoos en zo min mogelijk schade voor het landschap.
  Maak een mooie route en laat autoverkeer daar voor betalen
  Belast milieuvervuiling en spaar omwonenden en natuur.

 • Hallo

  Alle 3 de opties zijn waardeloos. Eindelijk wordt de politiek een beetje wakker. Nu de rest nog en dan gezamenlijk een andere oplossing omarmen.

 • gmr

  Die andere oplossing zou ontsluiting A10 – A9 via Noordzeekanaal tracee kunnen worden (Noord of Zuid) – Noord ligt gezien het bestemmingsplan meer voor de hand (industrie) en ontlast de natuurgebieden en woonwijken die aan de andere tracees grenzen

  • Boon

   Oh, Poelenburg is geen woonwijk. En tot Westzaan zal het wel willen maar daarna gaat het tot de A10 knellen. En dan krijg je dus nog meer drukte op een punt waar RWS dat echt niet wil. Idem de aansluiting richting A5/A10. Wanr verkeer dat aan de Schiphol kant moet zijn neemt de A9. Het is vooral het verkeer dat in ZO of verder moet zijn.

 • Jacques Stoop

  Mijn bezwaar tegen de Nul+variant is als volgt :
  Komende van de A8 zijn er in de spits nu opstoppingen op de N246. Bij de Nul+ op de afslag N203, waar we het mooie Fortuna-complex zien, blijven er stoplichten staan en de beweegbare brug over de Nauernasche Vaart zal er ook blijven en dus de gevaarlijke files ook. Over de N246 moeten de hulpdiensten vanuit het ZMC binnen de norm-aanrijtijden Krommenie bereiken. Met de filetoename wordt dit onmogelijk en de verkeersonveiligheid aldaar wordt alleen maar groter en groter en de ambulances komen te laat.
  Het verkeer richting A9 en omgekeerd N246 over de N203 moet in een Nul++ model minimaal zijn beslag krijgen over vier rijbanen met 2 vluchtstroken zoals aanwezig op A8 en A9. Deze zes rijbanen moeten niet belast worden met het plaatselijke verkeer. In getoonde Nul+ is dit programma c.q. profiel niet getekend en dus voldoet deze variant niet aan een goede verkeersverbinding tussen de twee snelwegen.
  Het verkeersknelpunt bij het NS station Krommenie en Saendelverlaan wordt niet opgelost en bovendien komt het verkeer veel te dicht bij de TriasVMBO school en ook andere scholen.
  De Nul+ over de N203 valt samen met de huidige verkeersverbinding A8-A9. In de uitvoeringsfase zal door de bouw van de wegconstructies met het huidige verkeer een verkeersinfarct ontstaan gezien ontbrekende werkruimte ook voor noodzakelijke tijdelijke wegen.
  De raming voldoet niet gezien de onderschatte risico’s in de planvorming van de Nul+. Een nieuw Noord-Zuidlijn debacle staat op de stoep. De post onvoorzien moet veel en veel hoger in de raming. Er moet ook gerekend worden met de kapitaalsvernietiging van de vernietiging van huidige infra op de N203 waarvan het asfalt nog maar net is verhard en functioneel is. Ook de hoofdroute fiets krijgt de wind van voren en het duurzame fietspad in Krommenie moet op de schop.
  De Nul+ scoort op alle milieuaspecten zeer slecht en de bewoners van Krommenie zullen zich met succes gaan verzetten tot de Hoge Raad aan toe.
  Het Nul+ project heeft geen rendement in snelheidswinst en de ontsluitings-mogelijkheden van nieuwe en bestaande woningbouwplannen zal minimaal kunnen zijn. De andere twee varianten geven veel meer tijdwinst voor het verkeer en geven veel ontsluitings-mogelijkheden ook voor nieuwbouw in de Randstad.
  Mijn mening is dat getoonde variant Nul+ als ondenkbaar moet worden bestempeld en mijn voorkeur gaat uit naar de Heemskerk+ variant waarin de kruising met het dijkje van de Stelling van Amsterdam mooi moet worden opgelost in een prijswinnend ontwerp met Zaankanters en UNESCO ook in de jury.
  Jacques Stoop Krommenie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *