Volgens GroenLinks, ROSA en SP is de verbinding A8-A9 een “doodlopende weg”. Er moet dan ook niet meer in de verbinding geïnvesteerd worden.

Voor de Nulplus-variant – door Krommenie – is volgens de drie oppositiepartijen geen draagvlak. De andere twee varianten hebben “nauwelijks positieve effecten”.

Een amendement met deze strekking wordt vanavond ingediend als over de definitieve zienswijze van Zaanstad wordt gedebatteerd. De voorgestelde zienswijze is dat Nulplus geen oplossing is maar dat de andere varianten okay zijn.

Deze zienswijze wordt door een meerderheid van de raad gesteund, althans, iedereen is tegen de Nulplus, maar niet iedereen is even uitgesproken voor een weg door de Stelling van Amsterdam en het groengebied van Assendelft met een tunnel onder het dorp door.

Deze Heemskerk- en Golfbaan varianten stellen teleur volgens GroenLinks, ROSA en SP:

Door de verbinding wordt de geluidsoverlast voor inwoners in Krommenie enigszins verminderd, maar verder treden er nauwelijks positieve effecten op voor deze inwoners. De verbinding heeft voor bewoners van andere wijken zelfs negatieve effecten. Inwoners van diverse Zaanse wijken aan de A8 en A7 zullen worden geconfronteerd met meer geluidsoverlast en een slechtere luchtkwaliteit als gevolg van de doortrekking van de A8 naar de A9.

Luchtkwaliteit

Over die luchtkwaliteit wordt ook een amendement ingediend door Paul Laport (GroenLinks), Ruud Pauw (ROSA) en Patrick Zoomermeijer (SP).

De gevolgen van de dertigduizend extra motorvoertuigbewegingen per dag die dankzij een nieuwe verbindingsweg door Zaanstreek zullen rijden, moeten worden onderzocht.

“Gevoelige bestemmingen die in ieder geval onderzocht zouden moeten worden, zijn de Zaanse woongebieden en de bebouwing langs de A8. Wij verzoeken u daarom met klem hier alsnog onderzoek naar te verrichten, en de resultaten van dat onderzoek mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming.”

De Werkgroep A8 Coenbrug heeft bewoners van de wijken langs de A8 opgeroepen vanavond massaal bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.