Sinds 19 februari is Zaanstad 23 gemeentelijke monumenten rijker: arbeiderswoningen, houten huizen, een kerk, een Vermaning, een begraafplaats, kantoorvilla’s, fabrieken, scholen, een pastorie, een boerderij en een voormalige burgemeesterswoning.

De Orkaan fietst ze in deze weken allemaal langs, zet ze op de foto en op de kaart en plaatst de gemeentelijke toelichting erbij over het hoe en waarom van de monumentale status. En we vullen het aan voor zover dat mogelijk is.

Guisweg 41, Zaandijk

“Het pand is van hoge cultuurhistorische waarde als een voorbeeld van een eenvoudig arbeidershuis in Zaanse houtbouw daterend uit het begin van de 18e eeuw.

Het pand is van hoge stedenbouwkundige/situationele waarde als één van de weinig nog bestaande oorspronkelijke houten panden die vanaf de 17e eeuw aan het Guispad werden gebouwd. Het pand is hiermee een belangrijk restant van de lange ontwikkelingsgeschiedenis van de Guisweg, het Kerckpadt en het Guispad, de voorlopers van de Guisweg, één van de oudste verbindingsroutes over land in de Zaanstreek.

Het karakter van dit gebied en de bebouwing in dit gebied zijn de afgelopen eeuw zeer sterk veranderd ten koste van de kleinschaligheid. Juist daarom is het behoud van de nog beperkt aanwezige oorspronkelijke bebouwing gewenst.

Het pand is één van de weinige nog aanwezige getuigen van de geschiedenis van dit deel van Zaandijk. Het pand is van bouwhistorische waarde vanwege de onderdelen die iets vertellen over de wijze van bouwen en wonen in een eenvoudig houten woning in de Zaanstreek aan het begin van de 18e eeuw

Onder: de winkel van firma Interschouw, openhaarden en rookkanalen op no. 41, het Chinese afhaalrestaurant op no. 37-39 van New Ka Ho (jaartal onbekend, foto Wim de Jong, Gemeentearchief Zaanstad). Voor Interschouw zat hier Bloemenhuis Riejo, van Rien Luttikhuizen. Daarvoor was het een woonhuis.

Bekijk hier de hele lijst of zoek ze hieronder op de kaart.