Op en rond het voormalige terrein van Kan Palen moeten 750 nieuwe woningen komen.

Zaanstad en eigenaar Kan Houtverduurzaming BV hebben een ‘Anterieure Overeenkomst’ gesloten voor de bouw van de woningen. Voordat er gebouwd kan worden, moet het vervuilde terrein eerst gesaneerd worden.

Wethouder Hans Krieger noemt de locatie in het persbericht van de gemeente “hartstikke complex qua gebiedsontwikkeling”:

“De komende jaren wordt op deze historische plek een nieuwe woon-werkbuurt ontwikkeld met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte op een toplocatie dichtbij de Zaan. De Zaan wordt toegankelijker en zichtbaarder en verandert in een gebied met veel toegevoegde waarde voor de hele Kogerveldwijk.”

In de Anterieure Overeenkomst staan afspraken tussen de ontwikkelaar en de gemeente over de uitvoering van het project zoals de inrichting van de openbare ruimte, de verdeling van de kosten en samenwerkingsafspraken. Hierna start het opstellen van het bestemmingsplan. De ontwikkelaar zal op basis van het nieuwe bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw.

De gemeente neemt met behulp van financiering van het Rijk, de provincie Noord-Holland en de ontwikkelaar de sanering van de grond op zich. Dat kost € 7,1 miljoen, daarvan wordt een aanzienlijk deel betaald door het Rijk.

“Als alles volgens plan verloopt, start de sanering medio 2021. Dit duurt ongeveer één jaar. De  bouw van de eerste woningen staat naar verwachting medio 2022 op de kalender.”

In 1860 kwam de locatie in bezit van de firma Kan Palen die er ter plekke houten palen impregneerde. Dit leidde tot ernstige bodemverontreiniging. Begin jaren ’90 verliet de firma het terrein. Om te kunnen bouwen moet de grond eerst gesaneerd worden.