Jeroen Olthof over TSN: Zaanstad heeft zorgtarieven verhoogd

“Beste collega,” begint Algemeen Directeur Zion Jongstra zijn mail, “Het spijt mij heel erg dat ik je moet meedelen dat TSN Thuiszorg B.V. vandaag surseance van betaling heeft aangevraagd bij de rechtbank in Almelo. Je hebt dit slechte nieuws intussen waarschijnlijk al vernomen …”

De Zaanse medewerkster van TSN die deze mail (BELANGRIJK NIEUWS OVER TSN) ontving, komt thuis bij vijf ‘cliënten’. Bij de meesten al meer dan tien jaar. Er is in die tijd veel gebeurd en de late aankondiging van de directeur is niet ongebruikelijk:

“Meestal moesten wij dit soort zaken uit de krant vernemen.”

zion jongstraDe mail is ondertekend door Zion Jongstra, de algemeen directeur van TSN. Hij heeft daarin forse kritiek op gemeenten. Goed opdrachtgeverschap en verantwoord marktgedrag is ver te zoeken.

“De thuishulp in Nederland wordt al langere tijd ernstig bedreigd. De prijzen die gemeenten betalen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, net als het aantal uren dat wij mogen leveren.”

Vorige week zette hij al op Twitter dat het allemaal aan de gemeenten te wijten is:

olthof gemeenteOlthof: Zaanstad verhoogt tarief
Wethouder Jeroen Olthof (Zorg) belde donderdag nog met Zion Jongstra. Hij zegt tegen De Orkaan.

“Deze mail is landelijk gestuurd. Het landelijke beeld wat geschetst wordt herken ik en is voor een groot deel waar. In Zaanstad zijn we mede in overleg met TSN bezig met de omslag naar arrangementen, meer prestatieafspraken i.p.v. contracten op basis van uren. Wij zijn overeengekomen dat wij de tarieven met 5% verhogen. Wij hebben in tegenstelling tot andere gemeenten de tarieven niet verlaagd.”

Olthof is in gesprek met TSN over de regio Zaanstreek/Waterland. Ze willen in principe wel met elkaar verder als het mogelijk is.

De prestatieafspraken houden in dat mensen die gebruik maken van huishoudelijke hulp geen recht meer hebben op een bepaald aantal uren maar dat er een afspraak gemaakt wordt over wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld: huis, toilet en badkamer schoonmaken. Wat voor gevolgen dat heeft voor cliënten en werknemers is nog niet duidelijk.

tsn brochure€ 2,50 inleveren
Zion Jongstra mailt verder naar zijn ‘collega’s’:

“Met pijn in het hart hebben we daarom in mei van dit jaar de beloning voor deze 4.300 collega’s naar beneden bijgesteld, op basis van de werkzaamheden die zij verrichten.”

De Zaanse medewerkster (ze wil haar naam niet genoemd hebben, omdat het toch gekke tijden zijn binnen het bedrijf), leverde €2,50 per uur in.

“Dat was niet leuk, maar dan heb je tenminste je baan nog. De vriendschap en dankbaarheid die ik krijg van de mensen is niet te beschrijven. Als je geen gevoel hebt, dan doe je dit werk niet. Als ik mag kiezen voor het lage loon of ontslag dan kies ik voor dat loon. En ik denk veel collega’s met mij.”

“Dit kan TSN niet dragen”
De rechter oordeelde anders: de loonsverlaging moet worden teruggedraaid. Jongstra mailt:

“Helaas heeft de rechter vorige week geoordeeld dat TSN deze aanpassing van de beloning niet mag doorvoeren en deze met terugwerkende kracht ongedaan moet maken. Dit kan TSN niet dragen.”

ZNSTD is verantwoordelijk voor het door laten lopen van de zorg, maar of het met TSN Thuiszorg verder kan, staat nog niet vast. Olthof:

“Ik heb ook recentelijk nog bericht van TSN ontvangen dat men graag met Zaanstad verder wil. Landelijk is het probleem echter te groot en moet men op veel contracten teveel toeleggen zonder perspectief op een andere werkwijze. Het blijft echter ook voor andere gemeenten lastig dat er andere aanbieders van thuiszorg wel met lagere tarieven kunnen werken.”

Op Facebook reageert een Zaanse medewerkster van TSN:

“Moet er niet aan denken om mijn cliënt te vertellen, dat ik niet meer bij haar mag werken. Zij is 94 jaar en vorige week werkte ik 12 en half jaar bij haar. Ik heb haar beloofd om tot het einde bij haar te blijven.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *