Koogse Coenbrug volgend jaar (bijna) bonkvrij

Ruim drie jaar geleden, in maart 2017, schreven we voor het eerst over de bonkende Coenbrug. Die brug bonkte – kaboem kaboem – overgens al sinds 2005 (of nog veel langer).

In november 2018 werden maatregelen aangekondigd. Dat gebeurde in augustus 2019 opnieuw. En nu dus weer. Eerst zien (of niet-horen) en dan pas geloven, denken wij…

helemaal stil wordt de brug overigens niet. Het persbericht van Rijkswaterstaat:

Afgelopen jaar hebben we groot onderhoud aan de A8 uitgevoerd, waarbij onder meer extra stil asfalt en stillere voegen zijn aangebracht.

Het streven was om ook geluiddempend materiaal tegen het dreunen van de beweegbare stalen delen (brugklep) van de Coenbruggen aan te brengen.

Uit nader onderzoek en inspecties is echter gebleken dat de brugklep momenteel opveert bij het passeren van zwaar verkeer om daarna met een dreun weer te vallen. Door herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, verwachten we het opveren van de brugklep en daarmee de geluidshinder te verminderen.

In het eerste en tweede kwartaal van 2021 gaan we de werkzaamheden aan de beweegbare delen van de bruggen uitvoeren. Dit is later dan we voorzien hadden. We begrijpen dat het voor de omwonenden vervelend is dat ze tot die tijd geluidsoverlast van de bruggen ervaren.

Onze inspanning is er op gericht om met deze duurzame maatregelen het dreunen te verminderen, maar het blijft een stalen brug en die zal niet helemaal stil worden.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • david sluis

    Er is gisteren intensief (digitaal) overleg geweest tussen RWS en Gemeente Zaanstad, portefeuille Wethouder Slegers was hier ook o.a. bij aanwezig. Daarnaast de voorzitter van de Werkgroep Coenbrug A8 (Jan Broersma), en de adviseur van de werkgroep (ik). Natuurlijk waren wij (en de gemeente) enorm teleurgesteld dat de zoveelste deadline niet werd gehaald en we vroegen ons ook sterk af wat de waarde is van deze nieuwe toezegging? Na enig overleg werd ons echter wel duidelijk dat de renovatie van de brug dermate veel voeten in aarde heeft dat dit ook raakt aan sectoren zoals de scheepvaart ed. Hier zal later meer over bekend worden,aldus RWS. Dit maakt dat dat er allerlei vergunningen en afspraken vast liggen, waar niet meer aan te tornen valt, gezien de diverse belangen. In die zin zijn we 100% overtuigd dat de werkzaamheden nu wel doorgaan. Het vertrouwen is groot. We hopen op een flinke geluidsreductie van het bonken, en de gekozen oplossingsrichting wekt eveneens vertrouwen (i.p.v. symptoombestrijding wordt de oorzaak aangepakt).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *