De ontsluiting van de nieuwe wijk Eilanden van Hain in Krommenie (Provily Slibkuil) via de nieuw aan te leggen Sportlaan stuit bij een groot deel van de bewoners van Marslaan en Venusstraat op problemen.

Eerder de maakten bewoners van de Militaireweg, Westdijk en Busch al bezwaren tegen de geplande ontsluiting via een brug over de Kerksloot naar de Militaireweg.

Donderdag boden bewoners van de Marslaan en Venusstraat een petitie aan de gemeenteraad van Zaanstad aan die door 45 van 53 bewoners van beide straten was ondertekend.

In de straten staan overigens veel meer huizen, waarschijnlijk zijn alleen de adressen langs de sportvelden ondervraagd. Voor het noordelijke deel van Marslaan maakt het niets uit waar de Sportlaan komt, het verkeer komt toch langs hun huis.

De Sportlaan moet beginnen op het punt waar de Marslaan in de Venusstraat overgaat. Daar moet de nieuwe straat tussen de sportvelden en de Provincialeweg door richting Busch (bij de Krokodil) lopen, daar is de aansluiting op de Provincialeweg.

De nieuwe weg zal eerst gebruikt worden voor bouwverkeer en wellicht daarna als permanente ontsluitingsweg gaan fungeren, “met als gevolg een toename van de verkeersdrukte in zowel de Marslaan als de Venusstraat” aldus de bewoners. Ze wijzen vooral op het fietsverkeer naar de sportvelden en de scholen.

“In en om onze woningen zullen we te maken krijgen trillingen van zwaar vrachtverkeer, gepaard gaande met toename van luchtverontreiniging in de vorm van fijnstof en uitlaatgassen.”

De bewoners stellen voor de nieuwe Sportlaan naar het noorden op te schuiven (de rode lijn op de kaart).

Foto boven is de kruising Marslaan/Venusstraat te zien, genomen op maandag 8 april j.l. door de indieners van de petitie.