Meneba-plannen (Wormerveer) onder vuur

De Floris Groep op het bedrijventerrein Noorderveld in Wormerveer, maakt zich grote zorgen over de plannen voor het terrein dat pal naast hen ligt: het Meneba fabrieksterrein.

Projectontwikkelaar Waterland Real Estate wil daar woningbouw realiseren. Aanvankelijk zou het om 550 woningen gaan, in de laatste plannen is er sprake van 630. De grond is door de ontwikkelaar van Meneba gekocht.

Zaanstad heeft een miljoen uit het transformatiefonds toegezegd voor de plannen waarvoor in september 2019 een anterieure overeenkomst is getekend.

De projectontwikkelaar heeft een analyseonderzoek ‘milieuzonering’ gedeeld met de Floris Groep waaruit blijkt dat de normen op het gebied van verkeer en geluid “niet verenigbaar zijn met de bedrijfsuitoefening van de Floris Groep en de realisatie van woningbouw.”

Volgens Floris kunnen er conflicten ontstaan bij de vergunningsaanvraag, de bestemmingsplanwijziging, tijdens de bouwperiode en ook als de bewoners daar zijn gaan wonen. Floris staat niet afwijzend tegenover woningbouw op het Meneba-terrein, maar “een economische verantwoorde exploitatie en een daarbij passende toekomstvisie voor de bedrijven van de Floris Groep is van levensbelang.”

Marsroute

Floris wil praten met raadsleden over “de voorgenomen ontwikkeling van het Meneba-terrein en de tot nu gevolgde ‘marsroute’ van Gemeente en projectontwikkelaar.”

Marc Wit van het CDA wil weten waarom Floris niet betrokken is “bij activiteiten ter realisatie van het plan Meneba”. Volgens Wit heeft de ontwikkelaar “zonder overleg, een (niet acceptabele) vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan Floris BV.” Als toegift deelt Wit nog een tikje uit:

“Deelt het college de mening dat de belangen van Zaanse ondernemers net zo zwaar wegen als het belang nieuwbouw van woningen?”

UPDATE: Eerder stelde Juliëtte Rot (DZ) technische vragen over Meneba aan B&W. Rot wil de vaststellingsovereenkomst, de anterieure overeenkomst en de onderzoeken van de ontwikkelaar zien. Bovendien vraag ze zich af hoe B&W een stuk Noorddijk (tussen huisnummers 100a en 101) als (brom)fietspad aan kan wijzen, waardoor het volgens de DZ-fractieleider aan de openbaarheid wordt onttrokken. Volgens Rot is dat een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Wethouders Mutluer (wonen) en Breunesse (gebiedsontwikkeling) hebben als reactie een brief aan de raad geschreven: “Het College zal op korte termijn een gesprek voeren met Floris Groep. Daarnaast wordt u via een Raadsinformatiebrief binnenkort uitgebreider geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project.”

Lees ook:

Boven op d kaart (liks van het midden) Floris, Meneba is rechts onder, langs de Noorddijk en d Zaa
Deel dit artikel:

8 reacties

 • Prachtig complex.
  Kan zo naar de Zaanse Schans.
  Of de Schans die kant op, lijkt me haalbaarder.

  Wat is een anterieure overeenkomst?
  Net zoiets als plastic roadblockjes?

 • André van Beveren

  Verschrikkelijk lelijke bende! Afbreken en gauw ook, vervolgens woningen realiseren met inachtneming dat er eindelijk betaalbare woningen komen voor ouderen. Wat op het oude stadhuis-grond gebouwd wordt is hopeloos te duur.

  • Roy Noom

   Waarom moeten er perse betaalbare ouderen woningen gerealiseerd worden?
   Woningen zijn toch voor iedereen. De meeste ouderen hebben immers al dak boven hun hoofd.

   En waarom zou er volgens u een stuk historie van Wormerveer gesloopt moeten worden?
   De graansilo’s zijn onderdeel van de historie van de gladoren. Dus snel de oude machines eruit. De gevels beetje opknappen en binnen een paar prachtige appartementen en flex werkplekken creëren voor de jonge medemens, die nu bijna genoodzaakt tot hun 30ste bij hun ouders moeten verblijven.

   Wormerveer is toe aan een flinke uitbreiding en laat dit nou net een mooi plekje zijn voor het laten herleven van de historie van Wormerveer.

   Samenleven is belangrijker dan enkelzijdige visies.

   Het bedrijfsleven en woningbouw moet daar op zijn minst samen kunnen leven en werken. Daar grote industrieën op het Noorderveld niet aanwezig zijn en ook niet zullen komen volgens de huidige bestemmingsplannen

   • Ernst-Jan Schoute

    Ja, de meeste ouderen hebben inderdaad al een woning. Één van de problemen met de huidige huizenmarkt is nou juist dat er te weinig geschikte woningen voor ouderen zijn waardoor die niet door kunnen stromen en in veel te grote woningen (moeten) blijven wonen en waardoor die woningen ook niet voor starters/jonge gezinnen vrijkomen. Even doordenken….

    • Ruud Schoen

     Dat is helemaal niet het probleem. Het probleem is geld ontwaarding. Doordat er teveel geld in omloop is is de hypotheekrente historisch laag. Hierdoor nemen de huizenprijzen in raptempo toe waardoor het voor heel veel mensen (met name starters) onbetaalbaar wordt om een woning te kopen.

     Betaalbaar bouwen zoals hierboven wordt geschetst is onrealistisch. Je hebt nou eenmaal te maken met het aankopen van grond en bouwmaterialen. Die worden steeds duurder. Men noemt dit ook wel inflatie.

 • Kees Hamster

  Helaas Maak’t Noord er niet beter op, zoveel extra woningen….

  Denk hierbij aan het plan tot: afsluiten van verkeersaders (Noordeinde) het niet investeren in extra detailhandel zoals supermarkten maar wel van het dorp Wormerveer een Amsterdamse dependance (Stadsdeel Wormerveer) maken.

  De ontwikkelaars wonen duidelijk niet in Wormerveer en/of de regio 🥺

  • Roy Noom

   Allicht eerst eens nlezen wat er daadwerkelijk over de plannen rondom Meneba geschreven worden, zie link hieronder.

   Met de nieuwbouw Noordeinde, de ontwikkeling van Menaba en de uitbreiding Brokking wordt de lintbebouwing langs de Zaan voor Wormerveer aanzienlijk verlengd en veel aantrekkelijker gemaakt voor alle bestaande detaillisten in de prachtige zaanbocht en evt de nieuwe detaillisten rondom Menaba.

   De toekomst zal het leren, maar het zal Wormerveer weer laten bloeien.

   https://maaknoord.zaanstad.nl/nieuws/meneba-nieuw-levendig-woon-werkgebied-m32

 • Ernst-Jan Schoute

  Eerst een nieuw industrieterrein stichten (Noorderveld) en allerlei bedrijven daarheen lokken en dan 10 jaar later aangrenzend woningbouw propageren waardoor die bedrijven in hun bedrijfsvoering gehinderd worden is weer een goed voorbeeld van het bestuurlijke prutswerk van gemeente Zaanstad. Ze hebben nog steeds niks geleerd van affaires als Forbo-Saendelft en dergelijke….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *