De sloop van het Meneba-complex aan de Zaan in Wormerveer (vroeger: Wessanen) is tijdelijk gestaakt.

Vanwege de gestegen bouwkosten laat de ontwikkelaar eerst een deel bouwrijp maken en daarop 198 woningen bouwen. Daarna wordt de rest pas gebouwd. In totaal zou het om meer dan 700 woningen gaan.

Volgens een bericht op Facebook Wormerveer zijn de plannen nog steeds dat het hele plan in 2027 gerealiseerd moet zijn.

De iconische graansilo’s langs de Zaan (America) blijven bestaan en enkele bestaande gebouwen (o.a. De Vlijt) worden getransformeerd tot appartementen.

In de eerste plannen was sprake van 540 woningen, dat is sindsdien opgeplust naar ‘ruim 700’.

De tijdlijn:

Foto’s: Michel Schermer