De bouw van eerste woningen in Zaankwartier – het oude Menebaterrein – in Wormerveer, zal waarschijnlijk pas in 2025 beginnen. Het bestemmingsplan is goedgekeurd. De vergunningen voor deze eerste fase van 198 sociale woningbouw-appartementen verleend. Voor het eind van dit jaar wordt het bouwrijp maken van het terrein weer opgepakt. De verwachting is dat medio 2025 een start kan worden gemaakt met de bouw.

De bouw heeft ‘serieuze’ vertraging opgelopen. De plannen dateren uit 2019. In augustus 2022 begon de sloop maar die werd in 2023 stilgelegd vanwege gestegen bouwkosten. De bouw werd uitgesteld van 2022 tot 2024. Volgens de ontwikkelaar lag dat vooral aan de vergunningverlening door Zaanstad, maar volgens de gemeente klopt dat niet. De vergunning voor de eerste fase is er, maar er is wel “vertraging opgelopen in de technische uitwerking ten behoeve van de vergunningverlening” aldus Zaanstad. Het eerste plan zou niet hebben voldaan aan het bouwbesluit en daardoor kon er geen vergunning worden afgegeven.

Marktomstandigheden

Daarnaast hebben “veranderende marktomstandigheden, zoals beoogde wijziging in wetgeving (wet betaalbare huur), renteontwikkeling en de oorlog in Oekraïne” volgens de gemeente tot vertraging geleid, “de ontwikkelaar, de corporatie en de aannemer zijn op dit moment bezig met de onderlinge afspraken en de definitieve overeenstemming”, maar dat vergt nog enige tijd aldus de gemeente.

Nadat de bouw van sociale huurwoningen is begonnen volgen “in de volgende fasen de middenhuur- en koopwoningen en alle geplande voorzieningen.” Het hele project zou begin 2026 klaar moeten zijn als de originele planning zou zijn aangehouden, maar dat wordt duidelijk niet gehaald. Er is geen nieuwe einddatum aangegeven.

Het plan is inmiddels wel opgeplust van 550 naar ruim 700 woningen.

De tijdlijn (met de nieuwste boven):

Door Piet Bakker. Bronnen: nieuwsbrief en website Zaankwartier, eerder nieuws op De Orkaan, Zaanstad. Afbeelding: impressie van de nieuwbouw (Zaankwartier).