Het aantal geplande woningen op het Zaankwartier (het vroegere Meneba) steeg in de afgelopen jaren van 550 naar ruim 700. De bouw werd uitgesteld van 2022 naar 2024, maar dat laatste is nog niet zeker.

In 2019 schreven we voor het eerst over bouwplannen voor het Menebacomplex in Wormerveer. Toen sloten Waterland Real Estate en Zaanstad een overeenkomst om zo’n 550 woningen op deze plek te bouwen. Twee jaar later was dat ‘verdicht’ tot 630 woningen. In 2022 begon de sloop. Dan is er ook een ontwerp bestemmingsplan voor 680 woningen. Aan het eind van 2022 werd een overeenkomst gesloten tussen Zaanstad, Parteon en WormerWonen om in het complex 198 sociale huurappartementen te bouwen. Begin 2023 werden de straatnamen uitgedeeld en het bestemmingsplan ter inzage gelegd, maar ook werd de sloop stilgelegd vanwege de gestegen bouwkosten. Er is nu ruimte voor ruim 700 woningen volgens de website van de ontwikkelaar.

Uitstel

Behalve sociale huurwoningen moeten er BKZ-woningen (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad) komen en ‘middensegment huurwoningen’. Daarnaast is er in één van de bestaande gebouwen een woonzorgconcept gepland met tenminste 30 woonunits in het middensegment huur, “in combinatie met een medisch dienstencentrum op de begane grond. Verder is er de mogelijkheid voor kleinschalige werkunits, horeca en een kinderdagverblijf. Ook is er een supermarkt gepland en op silo America een hotel.”

Gebouwd wordt er nog niks. In 2021 duikt het plan op in de ‘Planning Noord WBI op hoofdlijnen’ van Zaanstad met een verwachte start bouw van eind 2022. Het project zou begin 2026 klaar moeten zijn. In het overzicht ‘Stedelijk Programmeren Prioriteren Gebiedsontwikkeling’ wordt 2023 als start bouw aangegeven, ook de ontwikkelaar gaat in de nieuwsbrief van bouw in 2023 uit. Dat wordt dan weer uitgesteld: “we starten met de bouw van het Zaankwartier” is een ‘speerpunt’ voor 2024 in de laatste begroting 2024-2027. Die bouw gaat vanwege de tegenvaller bij de bouwkosten ‘gefaseerd’ plaatsvinden.

Bouw ligt stil

In de nieuwsbrief over de bouw van Zaankwartier schrijft de ontwikkelaar vandaag (27 oktober 2023) dat de sloop- en bouwwerkzaamheden aan het Zaankwartier stilliggen, “diverse factoren, waaronder veranderingen in de marktomstandigheden, hebben bijgedragen aan deze tijdelijke onderbreking, maar wij benadrukken dat wij achter de schermen zeker niet hebben stilgezeten.” Ook de vergunningverlening “heeft enige vertraging opgelopen in dit proces. Wij zijn momenteel druk bezig met het verfijnen van de plannen en het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunningen om de bouwwerkzaamheden te kunnen starten.”

Eerder deze week stuurde ontwikkelaar Van Wijnen ook een mailtje waarin benadrukt wordt dat ze achter de schermen “volop in gesprek zijn met woningcorporaties en de gemeente Zaanstad (…) maar de vergunningprocedures nemen nu eenmaal tijd. We kiezen voor zorgvuldigheid om de kwaliteit van Zaankwartier te waarborgen!”

WormerWonen bevestigt dat er overleg is over de bouw van de sociale huurwoningen. We hebben ook bij Parteon, Zaanstad en de ontwikkelaar gevraagd naar de ontwikkelingen en het uitstel. Als daar antwoord op komt vullen we het bericht aan.

De tijdlijn:

Door Piet Bakker. Bronnen: nieuwsbrieven Zaankwartier, website, contact WormerWonen, eerder nieuws op De Orkaan.