Het nieuwe Museum Holland in het centrum van Zaandam was begroot op bijna € 7,6 miljoen. De plannen zijn inmiddels van de baan, maar de stukken waren tot dusver geheim.

Daarnaast komen nog kosten voor woningen en een kantoor in het pand en het geschikt maken van de omgeving, de ‘corridor Czaar Peterhuisje’.  Die zouden ruim 1,1 miljoen bedragen. De bedragen zijn ex. btw.

Wethouder Annette Baerveldt (D66) zegde tijdens de raadsvergadering van 23 april toe alle stukken openbaar te maken. Harrie van der Laan van de POV trok daarop zijn motie in waarin om openbaarmaking werd gevraagd.

De gedroomde plek van het nieuwe museum was het voormalige PtT-gebouw aan ’t Krimp in Zaandam. Aanvankelijk zou het ook een grote Monet-tentoonstelling kunnen huisvesten, maar dat plan bleek al snel niet haalbaar.

In de prognoses was sprake van 300.000 bezoekers per jaar. Internationale en Nederlandse toeristen zouden in het museum het verhaal van ‘authentiek Holland’ te zien krijgen. De collectie zou moeten bestaan uit kunstwerken uit depots van andere instellingen. Dat concept en die bezoekersaantallen waren volgens het college niet haalbaar.

Wel werd besloten onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een museum dat de ‘rijke historie van de Zaanstreek’ moet laten zien. Het Zaans Museum zou overigens graag verhuizen naar een nieuwe plek in het centrum.

In december 2019 viel wethouder Sanna Munnikendam (D66) over het dossier nadat ze de raad onvolledig had voorgelicht over de locatie van het nieuwe museum. Ze zei daar geen kennis van te hebben terwijl ze het onderzoek al maanden in bezit had. Ze overleefde een motie van wantrouwen maar trad vervolgens zelf af.

Diverse partijen hebben gepleit om het gebouw voor huisvesting te bestemmen. Dat zou om jongeren en/of ouderen gaan. Zaanstad had dergelijke plannen overigens al eerder gesuggereerd.

Boven impressie, ontwerp PPHP (Sjoerd Soeters)

Lees hier ons uitgebreide dossier over Museum Holland.