Nick Hendriks (CDA) wil eind aan overbodige raadsvragen

Update:

1 april
Steunraadslid Nick Hendriks van het CDA heeft schriftelijke vragen aan B&W van Zaanstad gesteld over overbodige raadsvragen.

De vragen komen vanmiddag tijdens een speciale online raadsvergadering aan de orde.

Liefhebbers van het betere politieke debat kunnen inloggen bij de live uitzending van Zaanstad. Het Presidium (fractieleiders) heeft afgesproken dat er maar één raadslid fysiek aanwezig is: CDA-vertegenwoordiger Nick Hendriks zelf.

We nemen de vragen hier 1:1 over.

Volgens het CDA is 20% van de raadsvragen in Zaanstad overbodig. Het komt nu vaak voor dat raadsleden in de war raken door “creatieve raadsvragen”, raadsvragen die alleen door fracties gesteld worden om in de publiciteit te komen. Dat kan leiden tot ondemocratische situaties.

Overeenkomstig art. 51 van het Reglement van orde stelt Steunfractielid Nick Hendriks de volgende vragen:

  1. Is het college net zoals het CDA van mening dat sommige raadsvragen overbodig zijn? Zo ja, waarom wel? Zo nee waarom niet?
  2. Kennen wij in de gemeente Zaanstad eigen ‘’creatieve raadsvragen’’ die door onze eigen raadsleden gesteld worden? Zo ja, welke zijn dit dan en waarom worden deze raadsvragen gesteld?
  3. Is het college bereid om te onderzoeken welke raadsvragen in de gemeente overbodig zijn en wellicht niet gesteld kunnen worden? Zo ja, in welke termijn kan het college dit onderzoeken en dit terugkoppelen aan de raad? Zo nee, waarom is het college dit niet bereidt om te onderzoeken?
  4. Zijn er vanuit inwoners of andere organisaties ooit klachten geweest over overbodige raadsvragen? Zo ja, welke klachten heeft de gemeente dan wel ontvangen en welke maatregelen heeft de gemeente destijds genomen?
  5. Gaat het college in de toekomst rekening houden met de aanbeveling vanuit het CDA om zorgvuldig om te gaan met het stellen van raadsvragen? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet, Nick Hendriks
CDA Zaanstad

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *