Krommenieërpad, Tulpstraat of Noordeinde. Dat zijn de plekken waar De Toermalijn kan komen. Morgenavond (dinsdag 15 september) wordt er in het Zaans Beraad gesproken over de nieuwe locatie van de basisschool. De aanvankelijke bouwplek aan het Krommenieërpad werd na een rechterlijke ingreep onmogelijk.

Vorige week werd er al met ruim 100 omwonenden, raadsleden, ouders, leraren en ambtenaren gesproken over een nieuwe plek voor basisschool de Toermalijn. Volgens een brief van de gemeente: “Bij tijd en wijle vielen er hoge woorden over het verleden. Maar over de toekomst werd constructief nagedacht.”

Voor ongeveer 300 leerlingen moeten 12 lokalen komen. Totaal zou het om ruim 3000 m2 gaan (kindvoorzieningen, speelvoorziening, ruimte voor parkeren, kiss & ride en fietsparkeren).

kaart toermalijn 6 locatiesAanvankelijk waren er 6 opties (download hele plan hier als pdf):

  1. Het oude Postkantoor (1978 m2)
  2. De Amandelbloesem (9126 m2)
  3. De Pinkstergemeente (3340 m2)
  4. De Tulpstraat (3600 m2)
  5. Het Krommenieërpad en de Marktstraat (4 mogelijkheden) (variërend van 2457 m2 tot 4816 m2)
  6. Noordeinde (10.595 m2)

Het oude Postkantoor was te klein, ZVH, de eigenaar van de Amandelbloesem is al in onderhandeling met een koper, de Pinkstergemeente wil niet verkopen. Over blijven Krommenieërpad / Marktstraat, Tulpstraat en Noordeinde.

Tulpstraat
De Tulpstraat is groot genoeg, is in eigendom bij de gemeente terwijl het bestemmingsplan een school toelaat. Er is echter wel een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure nodig (duurt minimaal een jaar).

De school komt eigenlijk te dicht bij de woningen in de Kerkstraat (moet 30 meter zijn volgens de nieuwe richtlijnen) maar die woningen staan nu ook dicht op de school. Geen verslechtering en dus geen probleem volgens de gemeente: “Herontwikkeling van de Tulpstraat biedt goede kansen.” Het is overigens de vraag of de bewoners daar net zo over denken. Bovendien is er een probleem met de geluidsnormen.

tulpstraat

Krommenieërpad/Markstraat
Voor het gebied Krommenieërpad/Markstraat zijn 4 opties uitgedacht. Bij de eerste optie moet er een gebouw van Parteon worden aangekocht (die liever niet verkopen), de gemeente wil deze optie laten vervallen.

De tweede optie is qua verkeer en geluid niet optimaal. Bij optie 3 moet er grond van de kerk worden gekocht terwijl het schoolplein niet optimaal gesitueerd wordt, ook komt het gebouw dichtbij (10 meter) huizen (één van de belangrijkste geschillen bij de vorige plannen). Ook bij optie 4 komen woningen dichtbij de school en ook dan moet een deel van het terrein van de kerk worden bebouwd.

Noordeinde
Het terrein aan het Noordeinde is eigendom van Bouwfonds Ontwikkeling B.V., Parteon en Zaanstad. Bouwfonds Ontwikkeling B.V. heeft aangegeven over de verkoop van grond te willen praten met de gemeente.

Cargill in Wormer zal bezwaar maken tegen deze locatie volgens de gemeente. Er zijn wel kwesties op het gebied van geur en lawaai maar dat is volgens de gemeente geen onoverkomelijke hindernis.

En er is verontreiniging: “Ter plaatse van de diverse verdachte deellocaties zijn in de grond en het grondwater sterke verontreinigingen met zware metalen, PCB’s, PAK, minerale olie en aromaten aanwezig.”

“Bij het huidige gebruik is geen sprake van humane risico’s” aldus de gemeente, maar “gezien de historie van het terrein en de aangetroffen verontreinigingen op het terrein ligt de bouw van een school hier niet voor de hand” alhoewel “het wel voorstelbaar is dat de nieuwe school in samenhang met de woningbouw in een integraal plan zou worden ontwikkeld.”

Noordeinde

De Toermalijn heeft ondertussen 1,6 miljoen gekost zonder dat de school er staat. Alle nieuwe plannen hebben verregaande financiële consequenties. Er moet grond en gebouwen worden aangekocht, nieuwe ontwerpen gemaakt, verkeersvoorzieningen, bruggen gebouwd. Deze financiële consequenties zullen “per locatie uitgebreid worden onderzocht”.

Op donderdagavond 17 september is er van 19:30 – 21:00 uur een extra inloopavond in de Lorzie. Op 5 en 12 oktober zijn dan de eerste werkgroepen. Aanmelden kan via onderwijshuisvesting@zaanstad.nl. Uiteindelijk moet in de Raad van 17 december een besluit vallen.