Aan de Provincialeweg in Zaandam ter hoogte van verpakkingsfabriek Goglio BV wordt een oude loods gesloopt waarin een grote hoeveelheid asbest is verwerkt. In Oud-west zorgde dit voor onrust onder de bewoners omdat zij hierover niet geïnformeerd waren door de gemeente Zaanstad.

Na de berichtgeving in De Orkaan heeft Zaanstad alsnog omwonenden op de hoogte gebracht, “Met excuses voor het niet van tevoren aankondigen” zijn omwonenden geïnformeerd over de sloop van de Cleopatra-gebouwen. “We begrijpen dat er onrust is ontstaan over de asbestverwijdering. Alle werkzaamheden rondom de asbestsanering gebeuren via de geldende veiligheidsvoorschriften.”

Begin maart is Bentvelzen & Jacobs gestart met de sloop. De lage gebouwen zijn al eerder verwijderd. Nu wordt de hoge oude loods ontmanteld. Op het terrein bouwt Goglio daar later een nieuwe loods aldus de bewonersbrief.

De sloopwerkzaamheden duren tot de zomervakantie 2024. De aan- en afvoer gebeurt via de Provincialeweg. De asbesthoudende materialen worden gesaneerd ‘conform de geldende veiligheidsvoorschriften’. Deze asbestsanering is bijna klaar.

“Al het asbesthoudend materiaal wordt in afgedekte containers opgeslagen en afgevoerd. Alle herbruikbare materialen worden gedemonteerd en apart gehouden. Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt de grond gesaneerd.”

De loods ligt naast het Overtuinen/Verkade terrein waar komende jaren volgens planning de nieuwe Verkadebuurt moet verrijzen. De loods is in gebruik geweest door een reeks bedrijven. Onder andere door Cleopatra Waterbedden en Wellness, nu gevestigd op de Oostzijde. De laatste jaren was de loods in pachtgebruik van de gemeente Zaanstad door het naastgelegen Goglio North Europe BV.


Paul Verwer, projectleider/woordvoerder van het sloopproject bij de Gemeente Zaanstad, gaf eerder aan dat er wel een bewonersbrief is verstuurd aan de bewoners van de naastgelegen huizen aan de Provincialeweg. Bewoners aan de andere kant van de vaart in Oud-west zijn nu ook op de hoogte gebracht.

Door: Caroline Boone en Piet Bakker. Bronnen: eerder nieuws op De Orkaan, bewonersbrief.