Ontwikkelaar Zaans Blauw wacht al jaar op Zaanstad

Volgende week is het precies een jaar geleden dat de termijn sloot voor bezwaren tegen het plan Zaans Blauw aan de Hogendijk in Zaandam.

Op de ingediende bezwaren is nog niet gereageerd door Zaanstad. De bezwaarmakers weten niet waar ze aan toe zijn, de ontwikkelaar kan niet bouwen.

Volgens ontwikkelaar Bart de Jong is het

“tenenkrommend dat de gemeente enerzijds moord en brand roept om woningbouw van de grond te krijgen en zelfs forse vergoedingen bij het rijk lospeutert en anderzijds niet in staat is om bestemmingsplannen vast te stellen waardoor vergunningen binnen een voor een iedereen duidelijk kader kunnen worden behandeld, maar ook binnen redelijke termijnen vergunningen afhandelt.”

De Jong is ontstemt dat “de gemeente niet in staat is gebleken de zienswijzen te behandelen en een besluit te nemen.” Dat Juliëtte Rot vragen over het plan stelt, bevreemdt hem, vragen over de afhandeling van de zienswijzen en vergunning zouden volgens hem relevanter zijn: “Het zou je sieren daar eens vragen over te stellen.”

Rot wilde weten hoe de verontreiniging van de grond aangepakt wordt, waarom Zaanstad heeft toegestaan dat het plan 1,5 meter hoger is dan het bestemmingsplan toestaat, hoe het parkeren geregeld wordt en waarom de gemeente niet gezorgd heeft voor draagvlak bij de bewoners van de buurt. Ook heeft Rot vragen over de precieze plek en omvang. Daarnaast stelt ze vragen over een conflict over de strook naast de nieuwbouw waar nu de trap naar het Czaar Peterplantsoen is.

Volgens De Jong mag er in het centrum tot 13 meter gebouwd worden en is het gebouw waarvoor een vergunning is aangevraagd bijna 80 centimeter lager dan dat (zie reacties: 1,5 meter zelfs volgens de ontwikkelaar).

De verontreiniging met zware metalen o.a. met barium, heeft De Jong gemeld aan de gemeente in juni 2020, “circa 200 m3 grond wordt ontgraven en afgevoerd, ongeveer 20 m3 schoon zand wordt aangevoerd waarna een betonvloer wordt aangebracht.”

Ook wij hebben geïnformeerd bij Zaanstad waarom het zo lang moet duren. Op 5 oktober antwoordde Zaanstad:

“We hebben veel zienswijzen ontvangen. Omdat we tijdens een bijeenkomst de indieners wilden horen en mogelijke vragen wilden beantwoorden, heeft die door de corona maatregelen pas in juni plaats kunnen vinden. De zienswijzen worden nu verder verwerkt.”

Ons dossier over Zaans Blauw.

Deel dit artikel:

6 reacties op Ontwikkelaar Zaans Blauw wacht al jaar op Zaanstad

 1. Bart de Jong schreef:

  Zoals u kunt zien wordt het gebouw geen 80cm maar bijna 1,5 meter leger dan 13 meter. het is 80 cm lager dan het gebouw met 2 woningen waarvoor op deze locatie al een vergunning is.

  De woningen waarvoor een parkeerplaats is afgekocht kunnen een parkeervergunning krijgen. De woningen waar dat niet voor geld kunnen geen parkeervergunning krijgen maar dienen in een particuliere parkeergarage hun eventuele auto te stallen.

  In juni 2020 is een BUS melding gedaan (saneringsvoorstel) en die is goedgekeurd, bij gebouw zal dus de vervuilde grond enerzijds worden afgevoerd en anderzijds worden afgedekt.

  De strook groen is nooit eigendom geweest van de buurvrouw dat heeft ze gehuurd, in haar eigendomspapieren uit 2009 (voor een ieder te downloaden op de site van het kadaster) is zelfs het fietspad en een gebouw van 13 meter hoog is beschreven.

  Het is niet mijn insteek geweest de gemeente op deze manier onder druk te zetten om een besluit te nemen. Het feit dat een raadslid zich gaat inlaten met bezwaren van bewoners die overduidelijk geen bezwaren zijn lokt een reactie uit. De plannen voor de herontwikkeling van dit stukje Inverdan dateren al uit begin 2000. DZ is altijd tegen iedere ontwikkeling in Inverdan geweest. De teruggegraven gracht en alle opgeknapte gevels vindt ik een aanwinst. Ik heb vaak overhoop gelegen met Soeters, ook voor dit plan ben ik wel 10 keer terug geweest. Botomline: In het centrum van Zaandam zie je mijn nergens lege winkelpanden terwijl dat in alle omliggende steden wel zo is.

  Prettig weekeinde!

 2. Juliëtte Esmée schreef:

  De vragen zijn niet gericht op wat mevrouw wel en niet kon weten, mijn vragen zijn gericht op het bouwplan ten opzichte van de omgeving, dus het beeld. In algemene zin zien wij graag dat bouwplannen goed aansluiten op de omgeving.

  Overigens is het niet zo dat bouwmogelijkheden per definitie inhoudt dat een bouwplan ook maximaal ingevuld moet worden op een perceel. Vanuit het perspectief van een projectontwikkelaar wel, vanuit het perspectief van een inwoner en soms zelfs de gemeente niet.

 3. Bart de Jong schreef:

  Ik neem aan dat ik je niet goed begrijp want ik lees dat jij van mening bent dat de gemeente vergunningen zou kunnen weigeren die voldoen aan een bestemmingsplan.

  • De Orkaan schreef:

   Als de gemeente een wettelijk bezwaartermijn tegen vergunningen moet hanteren en die bezwaren moet behandelen kan de gemeente zo’n vergunningen dus inderdaad weigeren. Anders zou het wel een totaal zinloze procedure zijn. En vervolgens kunnen aanvrager of bezwaarmaker daar weer tegen in beroep. Dat het wel wat sneller had gekund is overigens wel duidelijk.

   • Bart de Jong schreef:

    In ons prachtig land kan en mag Iedereen bezwaar aantekenen en beroep instellen en natuurlijk mag een gemeente iets weigeren; feit is wel dat er voor de gemeente weigeringsgronden moeten zijn en de gemeente kan niet een vergunning vanwege hoogte weigeren terwijl het onder de maximale hoogte zit. Het “bestemmingsplan” is ook voor de gemeente leidend.

 4. Stella Schoen schreef:

  Ik krijg dit artikel net pas onder ogen en ik blijf mij verbazen over de gang van zaken en onjuiste beweringen.
  Het is niet nodig een partij aan te vallen die opkomt voor de belangen van de omwonenden.
  Het is ons goed recht om te vechten voor ons woongenot, waar geen sprake meer van is als dit enorme gebouw gerealiseerd wordt, en wat heel duidelijk is verwoord in onze zienswijzen.
  En nog even voor alle duidelijkheid: ik heb een vergunning uit 1990 voor de grond van mijn oprit.

Hier vind je onze regels

Reageren? Ja, graag!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *