Plannen Zaans Blauw vanaf morgen ter inzage, buurt protesteert

Vanaf morgen (29 augustus) liggen de plannen voor het bebouwen van het perceel Hogendijk 94 in Zaandam ter inzage. Daar zijn twee ‘neo-Zaanse’ huizen gepland (Zaans Blauw) waarin zeven appartementen moeten komen.

Vanaf dat moment kunnen ook ‘zienswijzen’ worden ingezien. Negen omwonenden hebben al vóór de officiële bekendmaking een zienswijze ingediend.

Omwonenden hebben problemen met de plannen omdat ze de bouw te hoog vinden en te dicht op de huidige bebouwing zou staan waardoor ze in hun privacy worden aangetast. Ook hebben ze alternatieve plannen voor een ‘Tiny Forest’ ingediend.

De stukken liggen voor 6 weken ter inzage en zijn ook digitaal raadpleegbaar. Tot 10 oktober kunnen zienswijzen worden ingediend. Zaanstad heeft de indieners van de ‘premature’ zienswijzen geïnformeerd dat ze hun zienswijzen nu ook formeel moeten indienen:

“Zodoende zouden ze ook beroep aan kunnen tekenen als vervolgens het besluit op de aanvraag is genomen. Zienswijzen die ‘prematuur’ of ‘vroegtijdig’ zijn ingediend voordat een plan überhaupt ter inzage ligt, kunnen mede om die reden niet worden meegenomen.”

Zaans Blauw

Het stuk grond aan de Hogendijk bij de Lage Horn en ‘t Krimp ligt al jaren braak. De startersappartementen van ‘Zaans Blauw’ zijn ontwikkeld door Bart de Jong die ook het plan aan het Krimpenburg (eerder Czaar Peterpad) ontwikkelde.

Volgens De Jong passen de nieuwe plannen veel beter op die plek dan de vorige, toen zou het om ’twee grote huizen’ gaan. Voor het bebouwen zijn in 2007 en 2011 al vergunningen verleend. De grond moest volgens een brief van de gemeente uit 2013 destijds wegens ‘ernstige en potentieel spoedeisende bodemverontreiniging’ wel gesaneerd worden.

Buurtbewoonster Stella Schoen heeft zich eerder al tegen de plannen gekeerd. Zij geeft de voorkeur aan groen op die plek. Schoen beklaagde zich ook over de afwikkeling van de ‘overdracht’ van het stuk grond waar nu de Krimpenburg-trap naar het Czaar Peterplantsoen is gemaakt. Zaanstad stelt dat de grond waar die trap is gebouwd altijd eigendom van de gemeente is geweest:

“Bij de verkoop van de kavel naast nr. 96 is dit stuk grond niet verkocht door de gemeente, omdat in de visie voor het Krimp (onderdeel van het Masterplan Inverdan) de betreffende strook grond aangewezen is als doorsteek van de Hogendijk naar het achterliggende gebied. De bewoner van nr. 96 huurde tijdelijk deze grond en is hier vanaf het begin af aan over geïnformeerd.

De huur is beëindigd omdat de grond nodig is voor de aanleg van het pad. Er zijn geen afspraken over gemaakt over compensatie. Voor de ontruiming van de grond is een gerechtelijke procedure gekomen waarin de gemeente in het gelijk is gesteld.”

Tiny Forest

Volgens Schoen zou ook de grote es (foto onder) sneuvelen die nu in het bosje staat. Dat ‘bos’ bestaat nu uit die es, wat struiken en een strook zand. Ontwikkelaar De Jong stelde dat de ‘grote boom’ blijft staan (maar misschien bedoelt hij een andere boom).

Volgens Bibi Bleekemolen, woordvoerder van wethouder Songül Mutluer van Zaanstad komt de boom niet voor op de lijst met behoudenswaardige bomen en zal gekapt worden, “de boom bevindt zich binnen de contouren van het bouwplan en kan hier zodoende niet blijven staan.”

GroenLinks heeft inmiddels ook vragen aan gesteld aan B&W over de zaak omdat omwonenden bang zijn dat “het laatste stukje groen ook uit hun buurt gaat verdwijnen”. Zij ondersteunen de plannen voor een ‘Tiny Forest’ en nodigen B&W uit om met de buurt over de groenvoorziening te gaat praten.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Stella Schoen

    Enigszins oud bericht, maar Ik zou toch nog even willen reageren op uitspraken van de gemeente. Ik ben dus de bewoonster van nr. 96. Toen ik de woning aankocht in 2009, nam ik de (reeds meer dan 20 jaar durende) huurovereenkomst over van de voormalige bewoner. Nooit is er 1 woord gerept over een tijdelijke huurovereenkomst, sterker nog ik werd toendertijd geinformeerd dat het wel heel raar moest lopen indien de gemeente de huurovereenkomst in de toekomst zou opzeggen. Het is dus waarschijnlijk heel raar gelopen, verbaasd mij niets meer bij de gemeente Zaanstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *