Opinie: De Zaanse dolkstoot

Het VNO-NCW manifest, ondertekend door burgermeester Hamming, heeft de eigen wethouder met de portefeuille Schiphol een mes in de rug gestoken. In stijl met de moord op Ceasar. ‘Ook gij, Brutus?’ Heeft de burgemeester enig benul van wat de definitie van ‘ontwikkelruimte’ is? 

Ik heb het voor hem opgezocht. Maar ook voor wethouder Wessel Breunesse.

Door: Henk Visser

Al sinds 2018 overleggen Schiphol-geterroriseerden, en ik gebruik deze term niet lichtzinnig, frequent met de wethouder. Het gaat dan over de impact van de sector op fysiek en psychisch welzijn. Het was dan ook schokkend te lezen dat de gemeente Zaanstad niet alleen haar eigen burgers een mes in de rug heeft gestoken, maar ook de eigen wethouder Breunesse. 

In het manifest staat onder artikel 5 het volgende:

‘De internationale connectiviteit via Schiphol en Rotterdam is cruciaal bij het herstel van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Door verduurzaming kunnen we ons blijven onderscheiden en de internationale toppositie als verbinding naar de wereld behouden.

Ook is een grotere inzet op duurzame luchtvaart en minder hinder nodig, door inzet van duurzame vliegtuigbrandstoffen en innovaties rond vliegtuigontwerp en -aandrijving (zie Akkoord Duurzame Luchtvaart). Er moet ontwikkelruimte voor Schiphol als multimodaal vervoersknooppunt zijn, inclusief het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Een spoedig besluit over Lelystad Airport is daarbij gewenst. Zo gaat Schiphol bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie én blijven we werken aan het verdienvermogen van Nederland.’

Het manifest start met:

‘Echte brede welvaart vraagt om een goed landelijk én regionaal vestigingsklimaat.’

Heeft ons land daar de ruimte voor? Nederland staat in de top-10 van de dichtstbevolkte landen van Europa. 

Focus op wijkenaanpak?

Cruciaal is de term: ‘ontwikkelruimte’. Burgemeester Hamming heeft in zijn brief aan de raad aangegeven geen steun te geven aan de groei van Schiphol. Maar wat betekent ontwikkelruimte? Volgens het Oxford-woordenboek is dat: 

‘The act or process of growing or causing something to grow or become larger or more advanced’

Al maanden wordt in de VS gesteggeld over het Build Back Better Plan. Een historische wetgeving waarin een dozijn aan wetgevingen, samengevat wordt in één wet. Over elk onderdeel worden eindeloze discussies gevoerd, en terecht want het gaat ergens over. 

Het manifest van VNO/NCW dat burgemeester Hamming namens ons ondertekende, omvat evenzoveel onderdelen. De intentieverklaring wordt hier als één salade gepresenteerd. Onoverzichtelijk voor (niet zo scherpe) burgervaders die er hun krabbel onder zetten. En daarmee de eigen wethouder schaak zetten. 

Want wat kan wethouder Breunesse doen? Welke optie heeft hij? Wist hij op dát moment dat de ondertekening van het manifest een soloactie van de burgemeester was?

De Orkaan stelde vragen waarop hij met een ongelukkige verklaring kwam waarin het erop lijkt dat ook hij niet begrijpt wat ‘ontwikkelingsruimte’ betekent. 

Breunesse schreef:

“De term ‘ontwikkelingsruimte’ zoals in het manifest staat gesteld, moet wat dat betreft ook op die wijze worden bekeken, zeker niet als uitbreiding van het aantal vluchten. Dit laatste staat overigens ook niet in het manifest.”

Wat niet letterlijk in het manifest staat is wel kunstig tussen de regels door geschreven. Een burgermeester en wethouder zouden dat moeten doorzien. Op die vaardigheid zijn zij gekozen.

Breunesse bevindt zich in een akelige spagaat. Met de ondertekening van het manifest door de burgemeester is zijn positie als gesprekspartner met de luchtvaart actiegroep SOS onder druk komen te staan. De wethouder toont sympathie en bereidwilligheid tot actie, maar hoe geloofwaardig is dat nog?

Burgermeester Hamming heeft zich, verblind door zijn focus op ‘wijkenaanpak’, vergaloppeerd door het manifest te ondertekenen en daarmee een fout signaal namens Zaanstad afgegeven aan ‘Den Haag’.  

Alles wat in het manifest staat over de luchtvaart is al sinds jaren ontkracht door vele onderzoeken en wetenschappelijke bewijsvoering. Daarvoor verwijs ik u graag naar de Schiphol Watch website. Daarnaast kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ook de rest van het manifest is opgesteld met een oog op kapitalistisch winstbejag. 

Is dat erg? Ja! En egoïstisch, kortzichtig en achterhaald. 

Pamperen

Om de schade te beperken kwam de burgermeester met een supplement brief aan VNO/NCW. Of ze de positie van Zaanstad ten opzichte van de luchtvaart even willen meenemen. Maar achteraf eigen beleid op onderdeel toevoegen is van nul en generlei waarde.

De burgemeester tekende uit naam van Zaanstad een manifest dat op onderdeel de integriteit van de eigen wethouder zwaar ondermijnd heeft. En, erger nog, hij heeft het welzijn van zijn burgers (nog meer) op achterstand gezet. Dat zou niet zonder consequenties moeten blijven. 


Henk Visser is sinds de oprichting van het Schiphol overlegplatform SOS (Saense Onderwonenden Schiphol) vast lid. Deze opinie is echter op eigen titel.

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Louis Dirksen

  Of het nu een Brasklapp (Zweden 15e eeuw), een sideletter(Ahold 2003), een inlegvel (Oekrainereferendum 2015) of zoals nu een supplement betreft:
  In alle gevallen waren het machthebbers die na een mede door hun genomen besluit alsnog trachten hun huid te redden door een briefje achteraf.

 • Van mij mag je de term “Schiphol-geterroriseerden” altijd gebruiken, het is in mijn ogen namelijk een begrip wat de lading dekt. 😉

  Ik gebruik sinds enige tijd het begrip “gezondheids maffia” en dit is ook een term die, in dit geval, me ook niet in dank wordt afgenomen maar wel de lading dekt.

  Of beide begrippen in de nieuwe Van Dale worden opgenomen weet ik niet maar zoiets als “snotter protocol” schijnt al redelijk ingeburgerd te zijn.

  Het hangt er maar net vanaf of je aan de juiste kant van de algemeen geldende machts norm staat of een begrip ingang vind en het iets is om mee te nemen in het Nederlandse taalgebruik.

  • Louis Dirksen

   Een woord komt in de DvD als het algemeen wordt gebruikt. De heren van Kooten en de Bie introduceerden veel nieuwe woorden maar alleen de woorden die algemeen gebruikt werden kwamen uiteindelijk in het woordenboek. Winterklaarmaken, bijvoorbeeld. Een mooie klus als het zometeen droog wordt. Terras, tuin en bootje staan op de to do lijst hoewelik niet weet of die laatste uitdrukking de DVD inmiddels heeft bereikt.

   En nu maar hopen dat ik tijdens de werkzaamheden niet al te zeer geterroriseerd wordt door luchtvaartuiglawaai…..

 • Dre Prijs

  De wethouder staat schaak. Zijn tegenzet stelt weinig voor. Eigenlijk had hij de eer aan zichzelf moeten houden. Anders gezegd: aftreden. Doet hij dat niet dan commiteert hij zich aan de uitleg van de burgemeester.

 • Harry van Trotsenburg

  De gemeenteraad dient zich tegenover de Burgemeester sterk te maken. De burgemeester ( niet toevallig nu klein geschreven) is te ver gegaan.

 • A. te Nooije Leijne

  Volgens mij is de burgemeester niet gekozen, die wordt benoemd door de kroon. De gemeenteraad mag iemand voordragen voor deze functie maar dat betekent niet dat deze ook automatisch benoemd wordt. Soms zijn er wel eens andere belangen. Je verwacht dat lastste toch bijna niet in een democratie.

 • Peter Roffel

  Ooit vanwege mijn deelname aan de Huurcommissie [namens de huurders] na afloop van de plenaire vergadering een lezing gehad van een medewerkster van Schiphol. En volgens deze medewerkster liepen er géén vliegroutes over de wijk Peldersveld. Maar daar voegde zij aan toe, als de pikloten afwijken van de officiële route krijgen zij een boete van 1.000 gulden. Maar hun winst op het verbruik van kerosine was ongeveer 20.000 gulden!! Dus wel een hele MOEILIJKE keuze voor de luchtvaartmaatschappijen! Een bijzonderheid was dat de vliegtuigen om zo snel mogelijk op hoogte te komen, de zgn. TURBO gebruikte hetgeen het lawaai minimaal verdubbelde!

 • Henk Visser

  Beste Peter,
  Dank voor je reactie.
  Ik ben wat verward. “Gulden”????????
  In welke tijd leeft u?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *