Opinie: ‘Waar hebben wij dit aan verdiend?’ (herinrichting Guisweg)

Een tunneltje voor Koog aan de Zaan. En de opritten naar en van de A8 in oud-Koog verdwijnen. Ik heb me er al eerder boos over gemaakt. Ik ben bang dat de Zaanse gemeenteraad en het college meegaat in een plan dat van Koog aan de Zaan het afvoer van de Zaanstreek maakt.

Door: Robert van Tellingen

Ik zeg het maar onomwonden, want zo voelt het. De Zaanse raad staat nu voor een onomkeerbaar besluit, dat grote gevolgen heeft voor haar eigen inwoners, met name in Koog aan de Zaan. 

De vervoerregio (lees De NS) en het Zaans college doen hard hun best om het zo positief mogelijk te verpakken: 

‘Dit voorkeursalternatief zorgt voor betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving, aantrekkelijkere openbare ruimte en een meer toekomstvaste ruimtelijke structuur. Daarnaast draagt het ontwerp bij aan het beter functioneren van de A8 en sluit het aan op de langetermijnvisie van de gemeente Zaanstad voor het gebied.’

Ik voel me als Koger met deze tekst een rad voor ogen gedraaid. 

Als ze nou hadden gezegd dat het een lastige keuze is, waarbij het altijd ergens pijn doet, of dat Koog aan de Zaan toch al een rommeltje is, of dat de NS weigert extra geld uit te geven voor een echt goede oplossing, of dat de bereikbaarheid van Alkmaar belangrijker is dan de leefbaarheid van Koog aan de Zaan, dan had ik in ieder geval nog waardering kunnen hebben in de eerlijke, Zaanse, recht voor zijn raapcommunicatie. De argumenten die nu aangedragen worden, zijn overduidelijk door een slechte tekstschrijver opgesteld en de argumenten kloppen geen van allen. Ik zal dat hieronder proberen aan te tonen. 

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid?

Dat het tunneltje, onder het spoor door, overlast in het centrum van Koog aan de Zaan veroorzaakt is evident. Op de kruising Verzetstraat-Breestraat zal het vollopen met auto’s, die zich allemaal door dat tunneltje moeten wurmen, gecombineerd met het vrachtverkeer van Tate & Lyle, Albert Heijn, Olam, Duyvis Wiener, Karlshamm en alle andere bedrijven, die ik nu vergeet. Tussen 07.30 en 08.30 uur mengen ook nog eens schoolgaande kinderen van De Piramide en De Lindeboomschool, al dan niet begeleid door hun ouders zich in het verkeer. Het zal leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties, die nog niet in kaart zijn gebracht.

Logisch, want dit soort studies zijn niet in het belang van het plan van de NS. Leidt dit voorkeursinitiatief tot een betere bereikbaarheid, zoals de NS en de wethouder ons wil doen geloven? Wat een farce. Koog aan de Zaan huilt. Zowel aan de west- als de oostkant van de spoorlijn. De busbrug open aan de westkant, de oprit eraf aan de oostkant en beide kanten worden straks geconfronteerd met een niet hanteerbare verkeerschaos in het hart van Zaanstad. Niet alleen door dat tunneltje, ook door het weghalen van de oprit Oud Koog. Heel Oud Koog, Oud Zaandijk, Rooswijk, Westerkoog, Westerwatering moet nu over 1 oprit de A8 op. De bereikbaarheid kan nooit vooruit gaan als je wegen afsluit.

Zelf veroorzaakt, zelf herstellen

Het bestuurlijk geweld, waarmee de NS het tunneltje door de strot van Koog aan de Zaan wil duwen is absurd. Tientallen lobbyisten doen zich voor als verkeersdeskundigen in de organisatie Vervoerregio Amsterdam, die al enkele jaren kantoor houdt aan de kruising Guisweg-Provincialeweg. Het feit dat ze daar nu enkele jaren zitten heeft al klauwen vol geld gekost. Ze hebben één doel voor ogen: een Hoog Frequent Spoornet (PHS) realiseren, waarbij treinen om de twee minuten dwars door de Zaanstreek razen.

En dat zo goedkoop mogelijk. Met deze stip op de horizon heeft de NS, geflankeerd door ProRail een plan opgesteld, waarbij de bestaande spoorwegovergang weg moet, want de bomen van die overgang zouden permanent gesloten moeten zijn. De overgang Guisweg is het enige obstakel dat de PHS heeft tussen Alkmaar en Amsterdam. De strategie: de overgang wordt als onveilig bestempeld en de NS, als een soort held van de natie, biedt een alternatief aan de zielige Zaankanters, die ook nooit om deze overgang hadden gevraagd.

Alle ongelukken uit het verleden worden opgesomd en er wordt schande over gesproken: ‘daar moet wat aan gebeuren!’ Het gebeurde enkele jaren geleden voor het eerst en nu nog steeds. De NS vergat daarbij te zeggen, dat juist hun eigen uitbreiding van het spoornet in het verleden een grote bijdrage heeft geleverd aan die onveiligheid. 

Die onveilige situaties, die heeft de NS, voor een deel dus zelf veroorzaakt door uitbreiding van de dienstregeling. En nu ze voor een nieuw plan staan, waarbij om de twee minuten een trein door de Zaanstreek raast, snapt iedereen dat een spoorwegovergang in de weg staat. Overigens heeft de NS nu al een tekort aan personeel, dus hoe ze die PHS willen realiseren is me een raadsel, maar dit geheel terzijde. 

Ik zou dus willen voorstellen dat we vanaf nu niet meer praten over het “oplossen van een onveilige situatie”, maar dat we praten over het “herstellen van de veiligheid, die door de NS zelf mede gecreëerd is”, of “het helpen van de NS in het behalen van haar PHS doelstellingen, waarvoor ze veel subsidie gaan ontvangen”. Wat betreft die “betere verkeersveiligheid en bereikbaarheid” is een groot leugen. In Koog aan de Zaan wordt het onveiliger en de bereikbaarheid voor Oud-Kogers en Oud-Zaandijkers gaat dramatisch achteruit. Het “probleem” wordt niet opgelost, maar verplaatst. 

Aantrekkelijke openbare ruimte?

Het creëren van een aantrekkelijke openbare ruimte en een toekomst vaste ruimtelijke structuur, het is ook zoiets dat aan Koog aan de Zaan voorbij zal gaan. Hoewel, toekomstvast is het wel, want als er eenmaal een tunneltje in het centrum van Koog aan de Zaan ligt is er geen ruimte voor een verdieping van het spoor. Die verdieping, dat is het plan dat heel Koog aan de Zaan en Westerwatering wil, want dan ontstaan er eindelijk kansen om de wijken aan de westkant van het spoor bij de rest van Zaanstad aan te sluiten. Maar als dat tunneltje er ligt, dan kan dat natuurlijk niet meer. Wat dan ook niet meer kan is een ondertunneling van de A8 vanaf het klaverblad tot Saendelft. De A8 loopt nu tussen het raadhuis, de kerk en de Lindenboomschool in Koog aan de Zaan. Zeer onwenselijk. Het wordt tijd dat we daar eens een oplossing voor vinden.  

Over de A8 gesproken, die functioneert natuurlijk helemaal niet beter als de oprit Oud-Koog weg is. De Kogers staan samen met de inwoners van Oud-Zaandijk, Rooswijk, Westerkoog en Westerwatering in de file voor de oprit naar de A8. Ja, logisch dat je op de snelweg iets beter doorrijdt. Heel Koog en Zaandijk komen er amper op. Functioneert de A8 dan beter? Het is een onzinargument.

Dan de lange termijnvisie voor “dit deel van de stad”. Daar past dit plan kennelijk in. Welke lange termijnvisie? Is die er überhaupt wel en zo die er is, is het wellicht een fatsoenlijk idee om die met je inwoners te delen? 

Spoor verdiepen

De verdieping van het spoor is al vaker onderzocht. De organisatie Hart voor de Stad heeft becijferd dat de kosten hiervoor lager kunnen zijn dan alle kosten die gepaard gaan met het onveilige autotunneltje in Koog en de doorgetrokken weg naar westerkoog. Het plan komt er op neer dat het spoor iets voorbij station Zaandam onder de grond gaat en voorbij Zaandijk er weer uitkomt. Het verbindt niet alleen Oud Koog en Westerkoog, het leidt ook tot nieuwe ontsluitingsmogelijkheden voor Westerwatering. Zo heb je dus ook een oplossing voor de eeuwige busbrugdiscussie en de onveiligheid op de rondweg Westerkoog.

Onvolledig geïnformeerd?

De beraming is echter nooit bij de raad terecht gekomen. Hier zie je een deel ervan. Hoe het kan dat dit nooit is gebeurd weet ik niet, maar als het bewust is achtergehouden, dan is het een politieke doodzonde. Ik kan me niet voorstellen dat de raad bewust onvolledig zou zijn geïnformeerd op een dossier dat grote gevolgen heeft voor Koog aan de Zaan. 

Kort en goed: De NS, ProRail en de gemeentes Amsterdam, Alkmaar en Zaanstad zoeken niet naar een oplossing voor “het probleem van de Guisweg”, ze zoeken voor een manier om de NS zijn PHS erdoor te kunnen laten drukken. De gemeente Zaanstad zou ook de poot stijf kunnen houden. Bijvoorbeeld door te zeggen dat de geboden oplossing niet in het belang van de inwoners van Zaanstad is. Een alternatief, de verdieping van het spoor, is dat wel. De NS kan dan kiezen. De PHS-subsidie met draagvlak in Zaanstad, of helemaal niets. Het vereist een wethouder met een hart voor zijn inwoners, die zich niet gemakkelijk laat beïnvloeden door NS-lobbyisten.

Onomkeerbaar besluit

“Waar hebben wij dit aan verdiend?”, vragen Kogers mij als ik ze informeer over de gevolgen van de tunnel.  We hebben al te maken met drie fabrieken, een spoorlijn en een snelweg, die de leefbaarheid negatief beïnvloeden. In plaats van dat aan te pakken, wordt de situatie alleen maar slechter als de enige verbinding van oost naar west in Koog terecht komt en de oprit oud-Koog verdwijnt. Zijn wij dan geen Zaankanters?

Ik schrijf deze hartekreet in mijn vrije tijd en hoop dat het door de raad wordt opgepikt. Ik neem het op tegen de tientallen NS lobbyisten die dagelijks bezig zijn met het beïnvloeden van de Zaanse raad en haar wethouders. Er is natuurlijk geen sprake van een level playing field, maar toch doe ik een poging: Beste raad, weet wat je doet. Dit is een onomkeerbaar besluit met grote consequenties voor Koog aan de Zaan. Zorg dat je alle afwegingen kent en laat je niet te veel meenemen in het belang van de Vervoerregio, de NS en de gemeentes om ons heen. Het belang van de inwoners van Zaanstad zou voorop moeten staan, vergeet dat niet. 

Robert van Tellingen


Gisteravond – 27 september – was er een technische sessie waarin het plan werd toegelicht in het Zaanstad Beraad. Die is hier terug te kijken. Donderdag 29 september is de politieke behandeling, die is te bezoeken of online te volgen. Daarna komt het plan in de raad voor besluitvorming.


Advertentie

Deel dit artikel:

33 reacties

 • Peter Goldstein

  Niets aan toe te voegen…
  Maar ik heb makkelijk praten, ik ben al gevlucht…

 • Prima stuk geschreven en duidelijk. Wat ik tevens nog voor mogelijk houd, is dat het omschreven ontsluitend verkeer uit Oud Koog de route neemt via de Leliestraat- Kogerveld naar de rotonde Zaandam, om vervolgens de A8 op te komen. Dan krijg je nog een verstopping, want het verkeer van de nieuwe woonwijk Oostzijderveld komt er ook nog bij. De tijd zal het leren, ben bang dat het besluit al genomen is en dat rest een formaliteit is.

 • Wilma Vloon

  Nu ook onder deze post.
  Een andere invalshoek op de ontwikkelingen als fietser en met het oog op de klimaatveranderingen:

  Regenpak aan en fietsen maar. Zo kwam ik gisteravond bij de fietstunnel N246/Kerkstraat in Wormerveer. Mijn weghelft was over een flinke lengte (dat redde ik niet met stevig aanzetten en dan voeten omhoog) ondergelopen met regenwater. Enkele meters water vloeiden daarbij ook over de verkeerde weghelft waar ik op reed. Met de toename van stevige buien hoop ik oprecht dat we een bovengrondse verbinding houden en de trein ondergronds laten gaan bij de Guisweg.

  • Marijke Becker

   Fijn dat iemand de tijd neemt om de consequenties van dit onzalige plan luid en duidelijk op papier te zetten en het is te hopen dat de raad dit ook leest en zich goed laat informeren.

 • Irene Ellermeijer

  Blijkbaar is het óók in de Zaanse politiek een feit dat alles doorgedramd wordt en dat inspraak één grote farce is. Inwoners mogen luisteren en de Raad doet of er geluisterd wordt maar niets in minder waar. Maar al sinds de aanleg van de Hemtunnel wordt er in de Zaanstreek al geroepen om de trein te laten zakken to voorbij Zaandijk. Had een hoop ellende gescheeld, Maar mijn conclusie is en blijft dat het de BESTE oplossing is en eigenlijk nergens woonwijken met extra drukte belast!
  Laten we toch alsjeblieft voor de veiligste oplossing gaan. Bovendien kan er gelijk op diverse plekken huizen gebouwd worden!

  Een oud Nederlands gezegde zegt het al Zint eer ge begint!!!!!!

 • Piet Davon

  Ik begrijp werkelijk niet dat dit plan nog doorgezet of zelf besproken wordt. Gezien het “relatief” kleine kostenverschil tussen het verdiepen van het spoor en deze tunnel. De enorme voordelen voor Zaanstad van een verdieping: Oost- West verbinding Zaanstad na meer dan 30 jaar opgelost, zo wie zo meer eenheid in de stad, naast voor overstekende fietsers en auto’s bij de Guisweg gaat ook de verkeersveiligheid in grote delen van Zaanstad omhoog, minder geluidoverlast (minder auto verkeer door wijken en van extra treinverkeer), stikstof vermindering door minder omrijden, meer treinen worden mogelijk, verminderen auto verkeer bij een natura 2000 gebied (schept weer extra ruimte om te bouwen), fijnstof vermindering in woonwijken. Voordelen tunnel Guisweg: fietsers kunnen door een tunnel en meer treinen. Nog afgezien voor alle hierboven genoemde nadelen. Het zou een historische blunder zijn om nu te kiezen voor deze tunnel. Als daarvoor besloten wordt, is al te voorspellen dat dit Zaanstad op de lange termijn heel veel geld gaat kosten en gaat belemmeren in de verdere ontwikkeling van de stad. Bij zo een belangrijk besluit moet de onderliggende argumentatie heel sterk “Rock Solid” zijn en niet zo eenvoudig door te prikken. Ik ben bijvoorbeeld dan ook heel benieuwd wat in de genoemde toekomstvisie staat over de ontsluiting van de Westerwatering.

 • dick siebeling

  Kunnen ze gelijk spoorovergang Krommenie/Assendelft meenemen

  • jan warrring

   Die ligt er al jaren de Brasser tunnel?

  • Corine Gorter

   Ik vind de oplossing, zoals die er nu ligt, zonde van het geld. Of je doet het goed (de trein in een tunnel) of je doet het niet.
   Bovendien zijn ook fietsers vanuit Rooswijk en Westzaan met de nieuwe spoorwegovergang slechter af. Zij moeten dan namelijk lopend, de fiets een trap op duwen. In de ochtendspits ontstaat dan een file aan fietsers voor deze trap.
   Er zijn een heleboel inwoners slechter af met dit plan. Als Zaanstad nog meer gaat groeien, zoals de gemeente van plan is, ontstaat ’s morgens een gigantisch verkeersinfarct voor de enige oprit naar de snelweg, met een hoop fijnstofuitstoot. Ik vraag me af of het überhaupt wel wat op gaat lossen. De enige die straks blij is, is de NS, maar voor Zaanstad blijft dit knelpunt een kwelpunt.

 • Jaap Meeuwsen

  Hemtunnel doortrekken tot voorbij Zaandijk, stations ondergronds ( bij Schiphol kan het ook ) dan kan het gemeentehuis Zaandam ( geen stadhuis, want Zaanstad is geen stad ! ) ook gelijk zakken naar de begane grond, is het gedonder met kapotte liften en roltrappen en slingers enz ook gelijk opgelost met als gevolg een weer normale bereikbaarheid van het stationsgebied.

  Ben ik nou zo slim of zijn zij zo dom ?

  O nee, dan zijn er weer roltrappen en liften nodig om beneden het station te komen.
  Nou ja, dan maar betere kwaliteit aanschaffen.

 • E. van Es

  Prachtig stuk over Zaanse waanzin maar met kanttekening dat NS hier geen deel aan heeft. We hebben het hier over de infra en dat is ProRail. Stations, het spoor, alles wordt gehuurd door NS. Maar spoor laten verzakken is idd allerbeste oplossing. Dhr. Slegers zijn argumenten zijn niet meer actueel, er gaan helemaal niet meer treinen rijden, sterker nog NS dunt de dienstregeling uit, 20% minder is het idee vanaf januari. Bovendien, de nieuwe afritten waren een voorschot op doortrekken A8 naar A9 maar ook daar staat een streep doorheen. Dan staat er in het plan iets over hogere kwaliteit leefomgeving en aantrekkelijke openbare ruimte? Hoezo, wordt de Olam afgebroken, al eens gestaan op dat kruispunt? Aantrekkelijker gaat het echt niet worden, mits de treinen ondergronds gaan.

 • FJ van Noorden

  he! he! eindelijk duidelijke taal. Hier kun je een hele grote fout maken die tientallen jaren gaat dooretteren. een goede oplossing maken en niet dit gedrocht project.

  bedankt voor dit stukje. laat het aan iedereen lezen.

 • Adri Prins

  En overigens ben ik van mening dat de
  toekomst zal leren dat de snelste en goedkoopste optie de Fly Over voor de
  trein was en helaas een gepasseerd is geworden!

  • Kick van der Horst

   Of een fly over voor auto’s en dan de afrit Koog aan de Zaan intact houden.

   Maak meteen een mooie fietsbrug in plaats van een luguber tunneltje.

 • Swaan Breed

  Prima stuk mijnheer van Tellingen! Ik vrees enkel dat het aan dovemans oren is gericht. Achter de schermen is allang besloten, voor de schermen doen ze alsof wij als inwoners nog enige vorm van inspraak hebben. Schandalig. Als bewoner van Oud Koog is die vreselijke A8 die de wijk letterlijk doorklieft een enorme doorn in het oog. En inderdaad vervliegt alle hoop op ondertunneling van die A8 met de plannen van de NS & ProRail zoals deze nu op tafel liggen. Destijds is er 1 inspraakavond geweest waar (toen nog) 3 plannen ter inzage lagen. De avond was druk bezocht waar de gemeente noch NS & ProRail rekening hadden gehouden gezien het summiere aantal aanwezige medewerkers waar je vragen aan kon stellen. De avond verliep chaotisch en zeer rumoerig; het bleek een voorbode van hetgeen ons nu als bewoners door de strot wordt geduwd. Misschien als we vanavond allemaal naar het Gemeentehuis togen om onze stem letterlijk te laten horen trekken we aandacht van de gemeente/NS/ProRail maar ik vrees dat dat ijdele hoop is…Iemand connecties bij een landelijk tv-zender? 😉

 • Mariska Schuttevaer

  Het idee dat alle Zaanse politieke partijen zich hier allang bij neergelegd hebben klopt absoluut niet: https://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/een-houtje-touwtje-asfaltjungle-rond-de-guisweg/
  En zo denken wij er momenteel nog steeds over!

 • Piet Davon

  Helemaal eens met dat artikel. Een plan is niet goed, omdat je er al jaren mee bezig bent. Het risico op doelredenatie is dan heel groot. Dat zie je nu bijvoorbeeld aan de gewijzigde redenen voor de opritten naar de A8. Eerst vanwege de aansluiting van de A8 op A9 en als dat wegvalt is het opeens vanwege de leefomgeving. Dat zijn meestal signalen om de stekker eruit te trekken of andere mensen op een project te zetten. Het doel, de benefits zijn belangrijk en plan is maar een middel om daar te komen. Als de benefits wijzigen zal ook het plan moeten wijzigen. Vooral niet andersom.

 • Marc Keijzer

  Robert, hoe zetten we deze heldere en reële uiteenzetting kracht bij?
  Marc

 • Mariette van Rij

  De NS wil meer treinen laten rijden over dat stuk? Dan moet het spoor verdiept worden DOOR DE NS! einde discussie. Zaanstad kan nog ergens ter hoogte van Westerwatering een viaductje over die treintunnel bouwen, is het busbrugprobleem ook gelijk opgelost. De rest blijft hetzelfde. Ja het kost geld, maar dit geeft de minste rompslomp, ergernis en kan Koog gewoon gezellig Koog blijven

 • Siem van Westen

  De gehele streek moet zich in allerlei bochten( en omwegen) wringen zodat de NS lekker door kan gaan!? Wat zorgt er op de Guisweg voor problemen? Dan moet dat aangepakt worden niet alles er omheen.
  Als dit gebouwd gaat worden ligt alles jaren open maar de trein gaat door.

  Maar ja wij schijnen mensen gekozen te hebben die er helemaal voor gaan?
  Dat rode potlood had een waarschuwing moeten zijn….. rood betekend toch STOP NIET DOEN!?

 • André van Beveren

  De invloed van Gerard Slegers als wethouder in Zaandam is bijzonder groot in de Vervoerregio Amsterdam. Hij zou zijn invloed kunnen aanwenden om de plannen aan te laten passen, maar dat zal niet gebeuren. Hij is namelijk zelf een groot voorstander van de huidige tunnel-plannen. Helaas maar waar. Het stuk van de heer van Tellingen is een pracht stuk! Compliment! Maar of het iets zal gaan veranderen? ik betwijfel het, al was het alleen maar omdat er al zoveel over gezegd en geschreven is, waarbij opvalt dat er toch niets is veranderd ondanks alle commotie. Waren er nou maar eens bestuurders die zouden luisteren naar de mensen waarover zij beslissen. Helaas!!

 • Lotte Becker

  Wat bizar dat dit megalomane plan nog steeds niet van tafel is. Het doet me denken aan de kop die ik hier lees: Terugblik verhoren gaswinning: belangen van bewoners stonden achteraan
  Ook hier is niet één keer gedacht aan belangen van bewoners want de bestaande situatie is in mijn ogen beter dan de voorgestelde. Dus als er geen tunnel komt, doe dan niets! Zoals al blijkt uit eerdere berekeningen kan het nooit (zoveel) goedkoper zijn om zoveel grote ruimtelijke en infrastructurele wijzigingen te maken ten opzichte van een stuk tunnel. Ook in het plan moeten 2 tunnel(tje)s gegraven worden. Ook de tijdelijke overlast voor de NS voor de periode om een tunnel te maken, mag nooit de voor de omgeving beste optie in de weg staan waar zij levenslang mee moeten leven. Echt een dwaling als dit plan tot uitvoering komt. Gemeente: u bent hier voor uw inwoners en voor niemand anders! Kijk naar de mogelijkheden die het geeft voor de omgeving als de bovengrond vrij komt, deze wens bestaat al bij de gemeente zolang ik leef en dit is de enige kans die er ooit komt! Grijp hem om iets moois voor de gemeente te maken, waarvan onze leefomgeving echt beter wordt in plaats van een gekunsteld plan waarvan iedereen zo kan zien hoeveel nadelen eraan zitten, zoals zo mooi verwoord in dit artikel.

 • Cees Kramer

  Wonderlijk om te zien dat een paar kilometer zuidwaarts alles in het werk word gesteld om een stad leefbaar te maken. Ondertunneling A9 Gaasperdammerweg, Omlegging A9 Badhoevedorp, Deels ondertunneling A9 Amstelveen en tot slot de A10 Zuidas die ook onder de grond gaat. Alles om de leefbaarheid te vergroten. Daar kan vrijwel alles, boven het Noordzeekanaal lijkt er niets meer te kunnen. Ik sluit me aan bij het artikel van de Hr. v. Tellingen

 • Bert Versteeg

  De vraag is of een gemeente iets dat niet van hun is zomaar mag afsluiten.
  Volgens mij is de A8 van Rijkswaterstaat dus heeft de gemeente Zaanstad hier niet zoveel over te zeggen.
  Dat een paar mensen in het gemeentehuis – met Gerard Slegers voorop – zoveel gemeenschapsgeld kunnen en mogen verkwisten is een schande want met het geld dat deze wethouder de afgelopen jaren over de balk heeft gegooid had de Zaanferry nog zeker 25 jaar kunnen varen!
  Het wordt tijd dat de Zaanse bevolking meer zeggenschap krijgt over dit soort grote projecten en daarom ben ik voorstander van een bindend referendum.
  Geen raadgevend referendum want de uitslag daarvan legt de gemeente toch naast zich neer.
  Leg de inwoners een aantal opties voor met het geschatte kostenplaatje erbij en laat ze kiezen.

 • Will Evers

  Kapitaalkosten voor aanleg van de autotunnel enz.
  Waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden zijn de gekapitaliseerde kosten voor onderhoud van 3 autotunnels, 2 fietstunnels, een aquaduct en extra fietspaden. Dit ter vervanging van EEN spoorwegovergang. En waarom dit alles. Om in de toekomst méér treinen te laten rijden. Dus belang ProRail/NS.
  De kosten van onderhoud, verkeerscontrole en afschrijving schatten wij op € 440.000,- per jaar. Bij een rekenrente van 4% is dit een bedrag van € 11 miljoen. Deze kosten komen voornamelijk jaarlijks ten laste van de gemeente. Dit vinden wij niet terug in de begrotingen die zijn gepresenteerd door VRA..

  • Bert Versteeg

   Wil: 3 vragen:

   1.Wie zijn wij?
   2. Waar haal je ( of waar halen jullie) die 3 autotunnels, 2 fietstunnels en dat aquaduct vandaan?
   Naar mijn weten komt er t.h.v. de Guisweg één fietstunnel en t.h.v. de Verzetstraat één autotunnel.
   3. Waar komt dat bedrag van 11 miljoen vandaan? Zoals ik het uitreken gaat die tunnel in jou optiek maar 25 jaar mee.
   Jullie zijn ook nog iets vergeten en dat zijn de kosten van de huidige situatie die moeten er wel vanaf worden afgetrokken.

   Er is maar 1 tunnel nodig en dat is een tunnel voor de trein.

 • Cees Viergever

  Met de argumenten die hier worden aangedragen kan je in heel Nederland het spoor wel gaan ondertunnelen

  • @Cees: wel eens in de file gestaan voor de spoorwegovergang guisweg-provincialeweg? Ook wanneer je eindelijk aan de beurt lijkt te zijn de bomen dicht gaan. En nog een keer. En nog een keer ?

 • Anne Meijer

  Mijnheer weet het misschien niet, maar ook veel mensen uit Wormerveer en Wormer gebruiken de oprit in oudkoog om op de a8 te komen. Wandelweg staat al weer ouderwets vast! Benieuwd hoe dat gaat doorstromen dan…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *