Zaanstad gaat de verkeersoverlast op en rond de Zaanse Schans aanpakken: strenge regels die het stilstaan op plekken waar dat niet mag tegen moeten gaan terwijl ook het bus-parkeren wordt aangepakt. Die regels worden ook “intensief gehandhaafd”.

Om dat te betalen zal Zaanstad vanaf 1 januari 2020 “retributie gaan heffen om de publieke kosten te dekken.” Die kosten moeten door de toerist worden opgebracht.

Zaanstad denkt daarbij aan een opslag op de kaartverkoop voor bijvoorbeeld rondvaarten, Zaanse Schans Card of toegangskaarten voor molens. Andere ‘kaartverkopen’ betreffen het Zaans Museum en de parkeerkaarten. De manier waarop dat gaat gebeuren gaat Zaanstad nog uitwerken.*

De nieuwe maatregelen zijn voorgesteld door bemiddelaar Johan Remkes die geprobeerd heeft de verschillende partijen op de Zaanse Schans weer bij elkaar te brengen. De partijen zijn het er kennelijk over eens dat ingrijpen om de drukte te beheersen en overlast tegen te gaan prioriteit heeft.

De verkeer- en parkeerregels op en rond de Zaanse Schans bestaan bijvoorbeeld uit “strenge regels voor onnodig stilstaan op de provinciale weg en regels voor het aantal bussen dat mag en kan parkeren op en rond de Schans.”

“Daarnaast gaat de gemeente druktebeheersingsplannen opstellen en uitvoeren die ervoor zorgen dat mensenmassa’s op drukke dagen in goede banen geleid kunnen worden. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de manier waarop bezoekers naar de Schans komen en waar en hoe ze in geval van extreme drukte opgevangen kunnen worden.”

Retributie

De andere adviezen van Remkes betreffende de ontwikkelstrategie die volgens Remkes moet worden aangepast: “de uitvoering wordt gefaseerd” (in gewone-mensen-taal: uitstellen of vertragen).

Ook gaat de gemeente praten over een nieuw bestuursmodel van de Stichting Zaanse Schans “omdat het huidige bestuursmodel zich niet leent voor het nemen van duidelijke regie.”

De retributie (heffing) wordt vanaf 1 januari 2020 retributie ingevoerd:

“Deze retributie is een belasting die wordt betaald aan de gemeente, die wordt gebruikt om weer te investeren in het gebied. Dit geld kan de gemeente gebruiken om bijvoorbeeld de drukte te beheersen, de openbare ruimte in te richten en parkeerplekken voor bewoners beter regelen of een fietspad aan te leggen.”

Tot slot wordt met alle partijen verder gesproken over duurzame exploitatiescenario’s voor het gebied. De gesprekken die de heer Remkes op verzoek van de gemeente met de verschillende partijen op en rond de Schans heeft gevoerd en de adviezen die daaruit voortvloeien, maken duidelijk dat deze stappen noodzakelijk zijn.


* In de eerste versie van de bericht stond dat niet bekend was hoe de heffing in de praktijk geregeld zou worden. Het persbericht, de Raadsinformatiebrief en het advies van Remkes bevatten daarover geen details. In de Raadsinformatiebrief  wordt gesproken over een ‘Vermakelijkhedenretributie’. Na publicatie meldde een woordvoerder van Zaanstad dat het ging om een heffing (opslag) op kaartverkoop. Concreet werden rondvaarten genoemd, de andere toevoegingen (Zaanse Schans Card, molens, Zaans Museum en parkeren) zijn voor onze rekening, maar dat zijn volgens ons de enige ‘kaarten’ die verkocht worden.