Oud Nieuws: Een vrouwenclub heeft bedisseld…

houtstaking 1929 slider

Exact 90 jaar geleden, op 23 juli 1929,  werd er door houtbedrijven gestaakt aan de Zaan.

De arbeiders vroegen meer loon, een sociaal fonds en een betere vakantieregeling.

In Hilversum zag een vrouwenclub dat de hout-kinderen vakantietechnisch tussen wal en schip dreigden te raken. Zij ‘bedisselden’ (mooi woord, gaan we vaker gebruiken!), dat de bloedjes, 150 stuks, een weekje in Hilversum bij konden komen:

De Graafschap-bode, 23 juli 1929

Op de bovenste foto, uit het gemeentearchief van Zaanstad, staat in het midden een stakingsbreker die goed beveiligd wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>