Het Parool interviewde wethouder Dennis Straat over de plannen voor een cruiseterminal op de plek van de NoorderIJ-plas, grenzend aan de Achtersluispolder in Zaandam.

Maar de krant schrijft ook dat Zaanstad zich aanbiedt als vestigingsplaats: “De Amsterdamse cruiseterminal is van harte welkom in Zaanstad, zegt wethouder Dennis Straat”.

Niet dus.

Het Parool schrijft dat “er drie mogelijke nieuwe locaties waren: de Coenhaven, de Nieuwe Houthaven en Zaanstad. Naar verluidt heeft de laatste optie inmiddels de voorkeur van het college.”

Zaanstad is echter nooit een optie geweest, het ging om de Coenhaven, de Nieuwe Houthaven en de NoorderIJ-plas en die laatste ligt gewoon in Amsterdam (de rode grens geeft Zaanstad aan).

kaart-noorderijplas

Dat Zaanstad een 4e optie is – dus naast de andere drie – is een (onjuiste) interpretatie van Het Parool. De krant heeft zelfs al een vijfde locatie opgespoord: Nieuw-West, zou naar voren geschoven zijn door stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud.

In het artikel staat: “Ondertussen heeft ook Zaanstad zich gemeld als locatie” met een link naar het interview met Dennis Straat “Ook Zaanstad heeft wel oren naar komst van cruiseterminal“. De krant plaatst al een kaartje van de plek waar de terminal moet komen:

kaart-parool-achtersluispolder

Dennis Straat is “zeker geïnteresseerd” en ziet wel kansen voor de Achtersluispolder als de nieuwe terminal in het aangrenzende gebied zou komen: “We denken al langer na over een transformatie van het gebied en dan met name over een nieuwe invulling die de verbinding met Amsterdam moet versterken.”

Volgens Parool-verslaggever Patrick Meershoek gaat het wel degelijk over de Achtersluispolder en niet over de IJplas:

Maar de Achtersluispolder is nadrukkelijk geen aanbod van Zaanstad zegt Straat tegen De Orkaan:

Het gaat om de NoorderIJ-plas en dus om Amsterdams grondgebied. Kan uiteindelijk een grenskwestie worden maar dat is uitwerking na de locatiekeuze van Amsterdam.

Volgens Het Parool zou overslagbedrijf De Vrede omgetoverd kunnen worden tot een hotel met de allure van hotel New York in Rotterdam. (Wij namen alvast een voorschotje door een foto van het gemeentearchief van een Hotel-neonreclame te voorzien.)