Voor Derk van Tongeren, de voorman van de Partij voor de Minima, was ruim 4 maanden niet genoeg om zich voor te bereiden op de formele inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Begin augustus van dit jaar kondigde Van Tongeren deelname aan, maar volgens een bericht op de Facebook-pagina van de partij heeft de partijleider verzuimd zijn partij op tijd in te schrijven.

Van Tongeren had uiterlijk op 20 december de Partij voor de Minima officieel bij het stembureau van Zaanstad moeten registreren. Behalve dat hij een borg van € 112,50 had moeten storten, had hij ook de statuten (vastgelegd in een notariële akte) van de partij en een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel moeten inleveren.

Alles duidt erop dat Van Tongeren zijn zaakjes niet op tijd op orde had. Bij de Kamer van Koophandel is geen inschrijving van zijn partij te vinden. Dat er wel bij een notaris statuten zijn vastgelegd is onwaarschijnlijk, deze zorgt namelijk na registratie meestal zelf meteen voor inschrijving bij de KvK.

‘Extra tijd’

Van Tongeren beweert zelf dat het een bewuste keuze is:

“Zoals eerder aangegeven gaat Partij Voor De Minima – Zaanstad meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Er is gekozen voor de mogelijkheid om met een zogeheten blanco lijst aan de verkiezingen deel te nemen. Hierdoor is er extra tijd om aan voorwaarden te voldoen waar indien nodig op een later moment meer over bekend gemaakt zal worden.”

Die blanco lijst bevat dus geen partijnaam, dat de Partij Voor De Minima dus wel gaat deelnemen is onjuist. Van Tongeren kan wel een lijst indienen met zijn naam (en eventuele mede-kandidaten) daarop.

Dat hij daarmee ‘extra tijd om aan voorwaarden te voldoen’ creëert is onzin. De enige voorwaarde is het inleveren van 30 ondersteuningsverklaringen van inwoners van Zaanstad. Maar daar hoeft hij sowieso pas op 31 januari aan te voldoen.

Verkiezingsprogramma

Op Facebook vat Van Tongeren ook het verkiezingsprogramma voor de komende jaren samen: betaalbare woningen, betere minimaregelingen, meer(talige) ondersteuning en activiteiten in wijken, gratis sporten, ruimere dekking van medische kosten en hulpmiddelen, betere opvang en begeleiding voor hulpbehoevenden, meer groen, haast maken met het verbeteren en renoveren van bestaande sociale huurwoningen, aardwarmte, zonnepanelen en innovatieve windturbines, tegen discriminatie en de ‘Rotterdamwet’.

WOB

Zaanstad wees eerder een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)-verzoek van De Orkaan af om de vermeende contacten van Derk van Tongeren met de burgemeester en wethouder Mutluer openbaar te maken omdat Van Tongeren zich daartegen verzette, zijn privacy zou daarmee aangetast worden. Harrie van der Laan van de POV heeft echter opnieuw een WOB-verzoek ingediend. Omdat Van Tongeren beweerde dat hij in de buurt van Van der Laan rondhing op het stadhuis heeft Van der Laan ook een persoonlijk belang bij het openbaar maken van de contacten. Volgens Van der Laan is IS-bekeerling Van Tongeren

“schijnbaar regelmatig in het gemeentehuis te gast bij de burgemeester en wethouders en geeft aan dat hij op plaatsen loopt waar normaliter enkel raadsleden toegang hebben. Ik heb de burgemeester dan ook verzocht na te gaan of deze meneer een eventuele dreiging zou kunnen zijn voor mijn veiligheid of die van anderen.”

De vragen van Van der Laan:

  1. Ik wil weten wanneer van Tongeren gesprekken met J. Hamming e/of S. Mutluer heeft gehad.
  2. Ik wil weten wat het/de onderwerp(en) is/zijn geweest
  3. Ik ontvang graag de gespreksverslagen en de toezeggingen van de wethouder/burgemeester
  4. Ik ontvang graag alle communicatie tussen Van Tongeren, de wethouder, de burgemeester en/of de gemeente. (Mail, SMS WhatsApp en overigen)
  5. Ik wil ook weten wie nog meer bij die gesprekken aanwezig waren.
  6. Ik ontvang graag de veiligheidsscan die de burgemeester heeft laten doen naar aanleiding van mijn melding(en)

Niet openbaar

Niet alleen de afspraken van Van Tongeren zijn geheim verklaard door Zaanstad. De gemeente wil ook niet openbaar maken of (en zo ja welke) partijen zich op 20 december wel hebben ingeschreven. In de Kieswet is weliswaar bepaald dat de uitslag van het onderzoek naar deze partijen in het gemeenteblad moet worden gepubliceerd, maar Zaanstad wil daar tot februari mee wachten.

Partijen die nu al in de raad zitten of landelijk zijn ingeschreven (zoals Forum voor Democratie en Belang van Nederland) hoefden zich niet aan te melden. Voor nieuwe (lokale) partijen geldt dat wel. Of bijvoorbeeld de Vrije Democratische Partij van Burhan Gökalp zich heeft aangemeld is vooralsnog onbekend.

De obsessie met geheimhouding in Zaanstad begint bizarre vormen aan te nemen. We informeerden ook bij de gemeente Wormerland waarop burgemeester Judith Michel (de burgemeester is voorzitter van het stembureau) ons meteen kon vertellen dat in haar gemeente geen nieuwe partij was aangemeld. Daar doet vanwege het terugtrekken van VLW/POV geen enkele lokale partij mee. VLW/POV maakte pas bekend dat ze stopten na de datum waarop nieuwe partijen zich hadden kunnen aanmelden.

Lees ook: