Stadsherstel Amsterdam is op 28 maart eigenaar geworden van de Honig panden in Koog aan de Zaan.

De familie Honig, nu vooral bekend van de soep in oranje verpakking, speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven.

Voor de voormalige eigenaar, de BedrijvigeBij, passen de panden niet in de filosofie van hun concept voor bedrijfsverzamelgebouwen vandaar dat zij haar panden te koop aanbood aan Stadsherstel. Zij blijven wel het achtergelegen kantorencomplex als bedrijfsverzamelgebouw exploiteren.

Voor Stadsherstel is dit een mooie aanwinst van Zaanse monumenten.

Foto: stadsherstel Lagendijk-1-3A-3B-Koog-aan-de-Zaan-

Lagendijk 1-3A en 3B Familie Honig in de Zaanstreek

De familie Honig speelde vanaf het begin van de industriële ontwikkeling van de Zaanstreek een zeer actieve rol in het bedrijfsleven. Oorspronkelijk in de papierfabricage en tenslotte als bekende fabrikanten van levensmiddelen. De gepleisterde villa is door de doopsgezinde familie Honig gebouwd door Klaas Honig Cornelisz (1805-1887) om precies te zijn. Het achterhuis is van 1840 en de villa van 1870-1880. Op het fronton van de voorgevel is het familiewapen afgebeeld: een bijenkorf. Tegenover de villa lag het bedrijf M.K. Honig later N.V. Stijfselfabriek “de Bijenkorf”.

Sinds 1912 is de villa in gebruik geweest als hoofdkantoor van de firma Honig. In de villa zetelde de directie en waren de afdelingen gevestigd die niet direct bij de productie waren betrokken, marketing, verkoop, centrale administratie, etc.

In nummer 1 was de postkamer gevestigd. In de twintigste eeuw worden veel nieuwe kantoren toegevoegd. In 1990 verhuist niet alleen de productie van deze levensmiddelen maar ook het hoofdkantoor naar Nijmegen. De panden werden in 2003 verkocht. Sindsdien zit er in de panden een bedrijfsverzamelgebouw de Bedrijvige Bij.

Foto: Stadsherstel Lagendijk-1-Koog-aan-de-Zaan

Bedrijvige Bij wil graag hun concept uitbouwen en hebben daarom Lagendijk 1-3A en 3B verkocht aan Stadsherstel. De overige gebouwen blijven als bedrijfsverzamelgebouw in hun bezit en de huurders blijven in de panden Lagendijk 1-3A en 3B.

Lagendijk 1 is een rijksmonument en een typisch voorbeeld van Zaanse houtbouw. Het is in oorsprong 17e-eeuws en bevat ook in het interieur nog diverse originele onderdelen. De voordeur is waarschijnlijk origineel en bestaat uit een boven- en onderdeur, met aan de binnenzijde een houten klink. Lagendijk 1 staat evenwijdig aan de straat en heeft aan die zijde een gemetselde gevel. De kopse gevel is van hout en het pand heeft een zadeldak. In de jaren 1973-1975 is de woning gerestaureerd onder leiding van architectenbureau J. Schipper. Helaas zijn toen ook de tegels van de schouwen (smuigers) gepikt. Het pand bevindt zich in goede staat alleen de gemetselde voorgevel helt aanzienlijk naar achteren. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de fundering vernieuwd moet worden.

Lagendijk 3A en B is nu in gebruik als een A-Hoed, dat wil zeggen een Apotheek en Huisartsen Onder Eén Dak. Naast dit pand staat een kleiner huisje uit de tweede helft van de 18e eeuw dat waarschijnlijk als werkplaats is gebouwd. Het heeft eveneens een zadeldak met een in- en uitgezwenkte voorschot. Bekend is dat er o.a. een klokkenmaker heeft gewerkt.

In het pand en de naastgelegen werkplaats woont een kunstenaarsgezin. Zij hebben zeer zorgvuldig en minutieus in het bestaande interieur slaap- en badkamer ingetimmerd. Daarbij het historische interieur zorgvuldig intact gelaten.

Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel Amsterdam redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan:

  • het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties
  • de leefbaarheid van steden en dorpen
  • de toegankelijkheid van monumenten en
  • het behoud van het restauratieambacht

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel 600 panden in de Metropoolregio Amsterdam gered. Ruim 2500 Vrienden steunen het werk van de organisatie.

De grotere monumentale panden, zoals kerken, forten, industriële monumenten en boerderijen krijgen een succesvol tweede leven met meestal een culturele of sociaal-maatschappelijke functie. Of als podium voor concerten, congressen, lezingen, recepties, diners en huwelijksvoltrekkingen.