Volgens cultuur-wethouder Sanna Munnikendam is “er een te groot verschil van uitgangspunt” tussen Café De Fabriek en het filmhuis.

Bemiddelaar Eric van der Burg heeft aangegeven “dat hij verder gaan met deze gesprekken niet zinvol acht.”

Naar aanleiding van het bericht in de Orkaan over deze Raadsinformatiebrief schrijft Pieter Grandiek, de exploitant van Café De Fabriek dat de wethouder de gemeenteraad onjuist voorlicht.

De Orkaan plaatst zijn versie van het verloop van het conflict hieronder.


Met deze raadsbrief worden de leden van de gemeenteraad niet juist voorgelicht. Café Fabriek en het Filmhuis zijn in maart, na de aanstelling van Margreet Horselenberg als nieuwe voorzitter van het filmhuis direct om tafel gegaan. Horselenberg heeft in dit gesprek aangegeven dat ze alle eerdere afspraken met de gemeente, filmhuis en cafébedrijf respecteert en dat ze actief mee zou gaan werken om de problemen op te lossen onder meer door te zorgen voor een nieuwe werkbare huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Om dat te regelen is een vervolgafspraak gemaakt met Eric van der Burg als “bemiddelaar”.

Dit was conform de al bestaande afspraak met wethouder Munnikendam. In het vervolggesprek zijn alle pijn- en knelpunten uit het verleden besproken om de samenwerking weer te normaliseren. De besproken punten konden dienen als basis voor een nieuwe huurovereenkomst en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarmee beide instellingen duurzaam uit de voeten zouden kunnen. Bemiddelaar Van der Burg zou dit bespreken met de wethouders van Cultuur en van Grondzaken en bezien wat de gemeente Zaanstad kon doen vanuit haar grote verantwoordelijkheid in deze zaak.

lmmers: Zaanstad is 1. subsidieverstrekker van het filmhuis (€ 220.000 per jaar), 2. pandeigenaar en 3. mede-ondertekenaar van de huurovereenkomsten van filmhuis en café. Ook was Zaanstad initiator van het Cultuurcluster (4). En dat was onder meer de bron van veel juridische ellende voor de “achterblijvers”.

Tot mijn verbazing zijn de gesprekken met Van der Burg en Horselenberg (namens het filmhuis) daarna telkenmale afgezegd door Van der Burg, heeft er geen terugkoppeling plaatsgevonden door Van der Burg met de wethouders en heeft Van der Burg beide wethouders per brief laten weten verder af te zien van de opdracht wegens onverenigbare uitgangspunten tussen café en filmhuis.

Onverenigbare uitgangspunten?

lk was zeer verbaasd over deze brief naar de wethouders en dat hij niet meer wilde bemiddelen. Temeer daar er helemaal geen sprake was van onverenigbare standpunten. Horselenberg liet namens het filmhuis ook helemaal niets meer van zich horen en de gezamenlijke afspraak om voor 1 mei alles rond te maken werd door haar niet nagekomen. Wethouder Munnikendam heeft, op mijn uitdrukkelijke verzoek om uitleg over deze gang van zaken alleen maar gereageerd met de mededeling dat ze geen rol heeft in dit conflict. Daarna heeft ze ook niets meer van zich laten horen. Zeer merkwaardig.

Verder geeft Horselenberg in De Orkaan aan dat ik “voor 1 juni bericht krijg en dat het kan zijn dat het bestaande contract gewoon doorloopt”. Een cryptische zin waarover zij mij niet vooraf geïnformeerd heeft. Sterker, ze heeft helemaal niets van zich laten horen en is haar afspraak om voor 1 mei alles rond te maken simpelweg niet nagekomen. Bovendien houdt ze, zoals ze in De Orkaan zegt, “een juridische slag om de arm”. Ik vind dat van weinig bestuurlijk fatsoen getuigen om dit via de pers mede te delen. Gezien de hele geschiedenis met het bestuur van het Filmhuis, waarin letterlijk helemaal nooit een afspraak is nagekomen en de leugen om de bezoekersaantallen blijft regeren, weinig hoop op een afloop zonder veel juridisch wapengekletter en dus alleen maar verliezers.

Culturele hotspot

En dat terwijl de oplossing – waar het café al jaren om vraagt heel simpel is: Zaanstad maakt een hernieuwde huurovereenkomst die zowel voor filmhuis als café een duurzame, betaalbare toekomst biedt en het pand aan de Sybrandsteeg tot een van de culturele hotspots van Zaanstad maakt. Dat hoeft de belastingbetaler niets te kosten maar wethouder Munnikendam moet dan wel haar verantwoording nemen en in beweging komen en het bestuur van het filmhuis tot de orde roepen. Het afgelopen decennium heeft het filmhuis € 4.000.000 subsidie ontvangen! Dan dien je je maatschappelijk verantwoord te gedragen (het bestuur houdt zich niet aan haar governance codes) en normaal met je huisgenoot omgaan.

Als laatste dit nog. Deze zaak lijkt heel erg op de bestuurlijke wanorde die het bestuur van Zaanstad heeft veroorzaakt bij de Zaanse Schans. Oud-CdK Johan Remkes heeft over de rol van de Gemeente Zaanstad keiharde conclusies getrokken: chronisch gebrek aan leiderschap van de bestuurders. En alle verantwoording wegduwen naar stichtingen die zich oncontroleerbaar gaan gedragen. Gemeentebestuur, als je wegkijkt van de problemen en niet voor je taak gaat staan dan creëer je steeds weer je eigen wanorde en beschadig je in ernstige mate het vertrouwen van ondernemers en inwoners.

Wethouder Munnikendam, luister naar de gemeenteraad en stel orde op zaken bij het filmhuis.

Door Pieter Grandiek

Hier ons dossier over Café De Fabriek en de problemen met het Filmhuis.