POV en DZ: coffeeshop in Wormerveer, Assendelft of Krommenie

Drie coffeeshops zijn toegestaan in Zaanstad volgens het huidige beleid. Maar met de sluiting van Moonlight zijn daar nog maar twee van over.

Dat biedt ruimte voor een derde volgens Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en Democratisch Zaanstad (DZ). En die zou dan prima in Wormerveer, Assendelft of Krommenie kunnen.

POV en DZ hebben over de zaak vragen gesteld die dinsdag 16 januari in het Zaanstad Beraad aan de orde komen.

POV en DZ:

“Graag gaan wij in gesprek met de gemeenteraad en het college over de aanpassing van het Coffeeshopbeleid nu er in Zaandam een coffeeshop is gesloten. Het beleid laat op dit moment maar drie shops toe, en allen in Zaandam. Al eerder heeft de raad gesproken over uitbreiding naar de Noordelijke kant van Zaanstad, alleen toen in de vorm van een vierde shop.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid en Democratisch Zaanstad stellen voor de opengevallen plaats niet in Zaandam in te vullen, maar in Zaanstad Noord. De plek hiervoor kan overeenkomend het beleid gekozen worden en kan bijvoorbeeld gevonden worden in Assendelft, Krommenie of Wormerveer.

Over een coffeeshop in Noord waren de meningen nog verdeeld in september 2016. In juli 2017 werd besloten dat er geen (vierde) coffeeshop in Zaanstreek-Noord kwam.

De vergadering begint om 19:00. Om 19:15 staat de coffeeshop op de agenda.

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Hoog tijd voor (een proef met) legale verkoop vanuit (de bar en waarom niet ook de kringloopwinkel van) de Groote Weiver. Daar zijn de leukste gebruikers toch al kind aan huis!

 • Peut

  Alstublieft géén “coffeeshop” in Zaanstad Noord!

  Dat trekt een hoop huisvuil aan waar we niet op zitten te wachten.
  Bovendien: er is plaats (volgens de gemeente) voor maximaal 3 coffeeshops in Zaanstad. Dat is dus een maximum, en géén minimum!

  De sluiting in Zaandam komt als een geschenk, als de overgebleven 2 wietrokerijen een keer dicht gaan zijn we verlost van een gezwel in Zaanstad. Dat zou een goede ontwikkeling zijn.

 • Willemsen

  Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke buurt in Zaandam of Zaanstad (graag) een coffeeshop gevestigd wil hebben. Ik gok dat geen enkele buurt dat wil dat. Dus vestig die shops dan ergens waar geen mensen wonen bijv in een industriegebied (bijv op het parkeerterrein van Hornbach).

 • Herman de Laat

  Dat wordt dus geen stem op de Partij voor de Ouderen en VEILIGHEID !!

 • PvdA wil geen extra coffeeshop in Zaanstad.
  Vanavond, tijdens de commissievergadering, zal door een aantal partijen gepleit worden voor een actualisatie van het coffeeshopbeleid. POV en DZ willen het namelijk mogelijk maken een (extra) coffeeshop te laten openen nu Moonlight in Zaandam is gesloten. De PvdA is en blijft tegen een coffeeshop in Zaanstad Noord (Krommenie, Assendelft, Wormerveer).

  Vorig jaar heeft de PvdA in Krommenie een buurtenquête gehouden over drugsoverlast en over de mogelijkheid dat in Zaanstad Noord een coffeeshop zou kunnen komen. Rond 30% gaf aan overlast of zelfs veel overlast te ondervinden van drugsoverlast in hun wijk. De helft van hen verwacht dat vestiging van een coffeeshop tot meer overlast zou leiden in de buurt. En 60% tot 70% vreest in dat geval meer overlast voor zichzelf.

  De PvdA Zaanstad vindt dat verandering van het coffeeshopbeleid moet bijdragen aan het oplossen van een probleem, of dat het een nadrukkelijke wens moet zijn van de buurt. Van beide is geen sprake. De enquête laat zien dat deze buurtbewoners geen coffeeshop willen. Een coffeeshop zal ook geen bijdrage leveren aan het oplossen van de nu al geconstateerde problemen.

  Net als de gemeente Zaanstad ondersteunt PvdA Zaanstad de inspanningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de teelt te legaliseren. Dat maakt de inkoop veiliger voor eigenaren van coffeeshops en er is betere controle op de kwaliteit van het product. De uitkomsten van de enquête zijn zowel in tekst als in cijfers beschikbaar op http://www.pvdazaanstreek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *