Na een oproep van de Partij voor de Dieren gaat gedeputeerde Cees Loggen (VVD) laten onderzoeken of het gebruik van lood bij sportvissen verboden kan worden voor wateren waar de provincie visrechten verhuurt.

In de Zaanstreek gaat dat om minstens twee stukken water: de Tochtsloot (Tapsloot) tussen de Nauernasche Vaart, de Markervaart en de Zaan bij Westknollendam; en het water bij de Wilhelminasluis.

Volgens de Partij voor de Dieren komt door het hengelen jaarlijks meer giftig lood in het water (“vrachtwagens vol”) dan Tata Steel in diezelfde periode uitstoot.

Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren zegt in een persbericht:

“Dit probleem is zeker sinds de jaren 80 bekend. De hengelsector heeft decennia gehad om het tij te keren, maar ze halen de afgesproken doelen niet. Het is nu tijd om een streep te trekken.

De provincie kan allerlei voorwaarden opnemen bij het verhuren van haar eigen visrechten. En dat doet ze ook. Alleen zit een verbod op lood daar nog niet in.”

Gedeputeerde Loggen, ‘een vriend van Sportvisserij‘ aldus de PvdD, werd door een meerderheid van Statenleden “over de streep getrokken om te kijken naar de mogelijkheden voor een verbod.”

In het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 zouden maatregelen moeten staan waarmee de provincie zich maximaal gaat inzetten om in 2027 te voldoen aan de Europese verplichtingen voor bescherming van ons water. Volgens de PvdD voldoet “geen van de wateren in Noord-Holland aan die Europese verplichtingen.”

Bij de sportvisserij zelf wordt overigens ook gepleit voor het terugdringen van lood. Doel van de sector is om het loodgebruik in de sportvisserij in 2027 volledig uit te bannen:

“Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier.”

In Zaanstad heeft een Partij voor de Dieren een agenda-initiatief ingediend om sportvissen tegen te gaan, bijvoorbeeld door geen visgronden aan Hengelsportvereniging Zaanstreek te verpachten of geen evenementenvergunning voor viswedstrijden af te geven. (zie ook deze opiniebijdrage)

.