Raad Oostzaan staat op scherp

D66-raadslid Aart Ruijter had er na 38 minuten genoeg van. Hij pakte zijn tas en vertrok. Zijn voorbeeld werd gevolgd door GroenLinks, Oostzaan Natuurlijk (ON) en het CDA.

VVD en PvdA hadden besloten op de valreep de Omgevingsvisie op de agenda te zetten. “Te zot voor woorden” aldus CDA-raadslid Anja Visser. Volgens ON-raadslid Rob Monen was “er geen sprake van een democratisch proces”. GL-fractievoorzitter Annemarie van Duijnhoven: “er worden in het geniep dingen doorheen gedrukt.” Ruijter: ”het is een opgestoken middelvinger en een schoffering van de raad en van de inwoners”. 

Grote woorden, maar de aanleiding was er dan ook naar.

Bij aanvang van de raadsvergadering van 29 september stelde VVD-fractieleider B.A.M. (Bart) Baaten voor de Omgevingsvisie Oostzaan op de agenda te zetten. En daarmee legde hij een bom in de raadszaal.

Het aanpassen van de agenda is een bevoegdheid van de raad, maar je moet er voorzichtig mee zijn. Zelfs als een amendement of motie ter vergadering wordt ingediend, zijn de meeste partijen daar niet blij mee. Maar een heel voorstel – 5 stukken, in totaal 140 pagina’s – op de valreep indienen, is eigenlijk ongehoord.

Onverwacht

Het was niet alleen ongehoord, het was ook onverwacht. Twee weken eerder, tijdens de commissievergadering van 15 september, was de conclusie van voorzitter Rob Monen (ON) nadat vier van de zes partijen grote bezwaren hadden: “ik kan niet anders concluderen dat het voorstel niet door kan naar de raad.”

Wethouder Rosemarijn Dral (VVD) had het zwaar, zij zou in weerwil van een aangenomen amendement een verkeerde (oude) versie van de Omgevingsvisie hebben ingediend. Dral verdedigde zich door te stellen dat ze in de geest van een later ingediende motie zou hebben gehandeld. Ze werd door voorzitter Monen op de vingers getikt: een amendement (wijziging bij een voorstel) gaat voor een motie (verzoek aan B&W). 

Tijdens de vergadering van het Presidium (fractievoorzitters) die daarop volgde werd besloten de Omgevingsvisie niet op de agenda voor 29 september te zetten. De volgende vergadering is op 27 oktober. 

Totdat de fractievoorzitters op 29 september om 15:05 van de coalitie te horen kregen dat VVD en PvdA het die avond toch op de agenda wilden zetten. Maar waarom?

Onnodig

Het was niet alleen ongehoord en onverwacht, het was ook onnodig. Die Omgevingsvergunning moet pas eind 2024 klaar zijn. Vanwaar die haast? Baaten wilde het niet toelichten. Maar Annemarie van Duijnhoven (GL) had begrepen tijdens de presidium-vergadering dat uitstel de kans op extra insprekers en media-aandacht groter maakte. En daar had de coalitie geen zin in. Ook zou er wel eens een protest bij de raadsvergadering (zoals in Landsmeer) kunnen worden georganiseerd.

D66, CDA, GL en ON hadden bezwaren tegen het ingelaste agendapunt omdat ze zich niet op het debat hadden voorbereid. Ook betrokkenen, inwoners en media waren niet op de hoogte. Nadat de oppositie na een half uurtje was opgestapt, werd de Omgevingsvisie (met daarin onder meer ruimte voor een kleine camping in het Twiske en een vergunning voor festivals) met algemene stemmen (alleen PvdA en VVD) aangenomen. Aart Ruijter: “geen raadsbesluit maar een coalitiebesluit.”

Burgemeester Polak vond dat de lokale democratie ‘een deuk’ had opgelopen, verwijzend naar de raadsleden die opgestapt waren. Maar waarom had Polak als voorzitter van de raad het zo laat op de agenda zetten van zo’n belangrijk onderwerp niet voorkomen?

Heidagen

Van Duijnhoven refereerde nog aan ‘alle heidagen’ die georganiseerd waren om coalitie en oppositie samen te laten werken. Dat geld had de armlastige gemeente zich kunnen besparen. De verhoudingen staan vanaf nu volledig op scherp. Op het Provinciehuis in Haarlem is de procedure ongetwijfeld met belangstelling gevolgd. In de strijd om de zelfstandigheid heeft Oostzaan geen bonuspunten gescoord.

Lees ook:

Wethouder Dral verdedigt haar plannen.
Aart Ruijter pakt z’n tas in.
Deel dit artikel:

4 reacties

 • Ed Renkema

  Pure dictatuur! Teveel naar Rusland gekeken?

 • Peter de Vries

  Uit de school van Rutte.

 • Louis Dirksen

  Ooit, dertig jaar terug leed de Oostzaanse PvdA een historisch verlies omdat ze de problemen rond de Woningbouwvereniging verkeerd had ingeschat. In haar verkiezingsprogramma stond dat bij belangrijke besluiten de bevolking zou worden gehoord en inspraak was vastgelegd als een beginsel. Oef, foutje, even vergeten dat uitermate belangrijke programmapunt. De kiezer wist beter….

  Ik vraag mij af of in het huidige verkiezingsprogramma van de PvdA zinsnedes staan over inspraak. Zo ja, oef, foutje. Zo nee dan is machtsmisbuik door gekozenen inderdaad aan de orde. Het is maar dat u het weet…..

 • PvdA het schoothondje van de VVD in Oostzaan. Is op het pluche zitten zo belangrijk dat de eigen principes verloochend worden? En……… zijn de kiezers wel (voldoende) op de hoogte van wat de door hen gekozen vertegenwoordigers steunen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *