De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor woningbouw op het Hembrugterrein vernietigd.

Wethouder Hans Krieger van Zaanstad noemt het “een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein”.

In maart 2018 ging Zaanstad extra energie steken in 15 (later 16) woningprojecten. Binnen drie jaar moest daar gebouwd worden. De Orkaan loopt ze langs.

De procedure rond het bestemmingsplan van het Hembrugterrein moet opnieuw. De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het bestemmingsplan (vastgesteld op 15 januari 2018) moet worden vernietigd.

Wethouder Hans Krieger zegt in een reactie:

“Deze uitspraak is een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling. Wij bestuderen momenteel de uitspraak van de Raad van State en beraden ons op vervolgstappen. Zaanstad zal de komende jaren nog verder groeien, de uitdagingen om werken en wonen te combineren zijn groot. Wij blijven dan ook samen met de diverse partners zoeken naar mogelijkheden om hier de juiste invulling aan te geven. De uitspraak zet op dit moment weliswaar een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein, maar wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het terrein verder te ontwikkelen. Wij gaan kijken hoe we het wel voor elkaar gaan krijgen!”

Tegen het bouwplan waren veel bezwaren gemaakt, onder meer door het Havenbedrijf Amsterdam, The Next (nieuwe cultuurcentrum in Kogelfabriek), Frites uit Zuyd en enkele andere belanghebbenden.

Op de zitting van 21 januari troffen de partijen – bijgestaan door meer dan 10 advocaten en andere juridische hulptroepen – elkaar voor de Raad van State. Een deel van de bezwaren was ongegrond terwijl ook enkele bezwaren werden ingetrokken.

Maar op onderdelen moesten Zaanstad en Hembrug BV (het bedrijf dat ABC Planontwikkeling oprichtte nadat ze de grond hadden gekocht) het onderspit delven. Zodanig dat de hele procedure opnieuw moet. Wat de consequenties zijn is onduidelijk. In ieder geval levert het fors uitstel op.

Geluidsnormen

Zaanstad werd vooral op de vingers getikt vanwege onzorgvuldigheid met (te hoge) geluidsnormen en omdat de fabriek van Frites uit Zuyd teveel beperkt wordt.

“De beoogde herontwikkeling van het gebied tot een gemengd woon- en werkgebied, waarvoor dit plan is vastgesteld, is na vernietiging op grond van deze gebreken niet meer mogelijk met dit plan. Dat is de reden dat de Afdeling, ook gelet op de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen van het plan, aanleiding ziet het gehele plan te vernietigen.”

De plannen hielden in dat er zo’n 1000 woningen (en niet 500 zoals eerst het plan was) op het Hembrugterrein gebouwd gaan worden. Dit jaar had de bouw moeten beginnen. Het terrein werd voor 41 miljoen door het Rijk verkocht aan ABC Planontwikkeling. In juni 2018 werd het terrein deels doorverkocht.

Bekijk hier de stand van zaken bij alle projecten in maart / april 2019. Lees hier wat wij schreven over het Hembrugterrein.