Bestemmingsplan Hembrug vernietigd, wethouder: klap voor Zaanstad

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor woningbouw op het Hembrugterrein vernietigd.

Wethouder Hans Krieger van Zaanstad noemt het “een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein”.

In maart 2018 ging Zaanstad extra energie steken in 15 (later 16) woningprojecten. Binnen drie jaar moest daar gebouwd worden. De Orkaan loopt ze langs.

De procedure rond het bestemmingsplan van het Hembrugterrein moet opnieuw. De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het bestemmingsplan (vastgesteld op 15 januari 2018) moet worden vernietigd.

Wethouder Hans Krieger zegt in een reactie:

“Deze uitspraak is een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling. Wij bestuderen momenteel de uitspraak van de Raad van State en beraden ons op vervolgstappen. Zaanstad zal de komende jaren nog verder groeien, de uitdagingen om werken en wonen te combineren zijn groot. Wij blijven dan ook samen met de diverse partners zoeken naar mogelijkheden om hier de juiste invulling aan te geven. De uitspraak zet op dit moment weliswaar een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein, maar wij zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om het terrein verder te ontwikkelen. Wij gaan kijken hoe we het wel voor elkaar gaan krijgen!”

Tegen het bouwplan waren veel bezwaren gemaakt, onder meer door het Havenbedrijf Amsterdam, The Next (nieuwe cultuurcentrum in Kogelfabriek), Frites uit Zuyd en enkele andere belanghebbenden.

Op de zitting van 21 januari troffen de partijen – bijgestaan door meer dan 10 advocaten en andere juridische hulptroepen – elkaar voor de Raad van State. Een deel van de bezwaren was ongegrond terwijl ook enkele bezwaren werden ingetrokken.

Maar op onderdelen moesten Zaanstad en Hembrug BV (het bedrijf dat ABC Planontwikkeling oprichtte nadat ze de grond hadden gekocht) het onderspit delven. Zodanig dat de hele procedure opnieuw moet. Wat de consequenties zijn is onduidelijk. In ieder geval levert het fors uitstel op.

Geluidsnormen

Zaanstad werd vooral op de vingers getikt vanwege onzorgvuldigheid met (te hoge) geluidsnormen en omdat de fabriek van Frites uit Zuyd teveel beperkt wordt.

“De beoogde herontwikkeling van het gebied tot een gemengd woon- en werkgebied, waarvoor dit plan is vastgesteld, is na vernietiging op grond van deze gebreken niet meer mogelijk met dit plan. Dat is de reden dat de Afdeling, ook gelet op de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen van het plan, aanleiding ziet het gehele plan te vernietigen.”

De plannen hielden in dat er zo’n 1000 woningen (en niet 500 zoals eerst het plan was) op het Hembrugterrein gebouwd gaan worden. Dit jaar had de bouw moeten beginnen. Het terrein werd voor 41 miljoen door het Rijk verkocht aan ABC Planontwikkeling. In juni 2018 werd het terrein deels doorverkocht.

Bekijk hier de stand van zaken bij alle projecten in maart / april 2019. Lees hier wat wij schreven over het Hembrugterrein.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Cees Kuypers

  Het Havenbedrijf beschermt hier de opslag van fissiele,petrochemische producten,voornamelijk zgn :”clean pertroleum products”.Door in de toekomst meer gebruik te maken van wind- zonne- en andere niet fossiele energiebronnen zal deze aan belang inboeten.
  Het wonderlijke is dat het Amsterdamse- verzelfstandigde- Havenbedrijf ook de maritieme zaken voor Zaanstad behandelt.
  Daarnaast voelt het Havenbedrijf niets voor de de plannen van dit Amsterdamse bestuur,waar het gaat om de binnenstedelijke bouwplannen in Haven Stad Zuid en Noord.En het is verre van uitgesloten dat het Havenbedrijf in de toekomst op dezelfde gronden moeilijk gaat doen over woningbouw in de Achtersluispolder.

  En het betekent ook dat het overleg in de MRA kennelijk het Havenbedrijf niet kan stoppen.Wethouder Munnikendam moet maar eens een vorkje gaan prikken met haar Amsterdamse partijgenootUdo Kock,die de havenportefeuille beheert.

 • hans van loo

  Het grappige effect van een frietje.

 • Anneke van Dok- van Weele

  Wat ik door eigen ervaringen vreesde, is nu gebeurd. Soms zitten we ons zelf in de weg door ongelijke en onvergelijkbare belangen.

 • Bruce Latham

  Ik lees overigens in het fd (https://fd.nl/economie-politiek/1299121/raad-van-state-trekt-streep-door-ontwikkeling-hembrugterrein) dat het er op lijkt dat dit geen grote financiële gevolgen voor Zaanstijd heeft.

  “Bij de aankoop van het terrein zijn er volgens [directeur ABC Vastgoed] Loosen geen clausules ingebouwd voor het geval het bestemmingsplan afketst. Een claim overweegt hij niet. ‘Dat is niet onze grondhouding. Niemand had dit voorzien. Het hoort bij het ondernemersrisico.’ ”

  Betekent dit overigens ook dat de bomen daar wat langer kunnen blijven staan, of was er al begonnen met het kappen?

 • Teunis Bloem

  Zijn de Horselenberg-genen die altijd weer opspelen. Les 1 in de planologie: niet bouwen in milieucontouren. Forbo?? Dat is niet voor niets. Het borgt de burger voor te veel milieubelasting zoals fijnstof, herrie en explosiegevaar en borgt de belangen van bedrijven die zich op een bedrijventerrein hebben gevestigd. Zaanstad heeft hardleerse ambtenaren en eigenwijze bestuurders en doen nu huiliehuilie maar kunnen beter een keer een cursus milieuplanologie gaan doen. Ligt ook nog een rapport van DHV op de plank waar precies in staat waar wel en waar niet gebouwd kan worden op het Hembrugterrein!
  Succes Zaanstad

 • R Berghouwer

  Vragen om problemen wonen in een industrie gebied,steeds meer mensen wonen alleen in een huis door scheidingen daar valt niet tegen op te bouwen

 • Nic Grandiek

  Zaanstad is een hardleerse gemeente. Ooit van de Forbo-casus gehoord? Google een huiver hoe 20 jaar geleden Zaanstad zwaar in de fout ging door in de milieucontouren (zonering) van Forbo Krommenie woningen te gaan bouwen. De rechter stelde Forbo in het gelijk en Zaanstad mocht voor heel veel geld de heipalen weer uit de grond halen. En terecht want die contouren zijn er om de burger/bewoner te beschermen in zijn toekomstige woning tegen te hoge geluidsbelasting, fijnstof, externe veiligheid, stank etc. Maar de contouren beschermen ook de bedrijven tegen woningbouw die te dicht bij industriegebieden wordt gepland. Zo zijn de regels van de milieu-planologie en dat is ook goed.Voor wat betreft het Hembrugterrein geldt het zelfde: woningbouw is daar niet mogelijk vanwege de geluidszonering (wellicht ook voor externe veiligheid) van het nabijgelegen industrieterrein. De ambtenaren en bestuurders van Zaanstad moeten nu niet huilie-huilie doen maar zich opgeven voor een cursus milieu-planologie. Voor de liefhebbers….DHV heeft zo’n 10 jaar geleden een helder rapport geschreven met een kraakheldere conclusie: niet bouwen aan het Noordzeekanaal! En wat doet Zaanstad?? Rapport in onderste la en nu voor schut….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *