Het nieuwe college wil binnen drie jaar beginnen met woningbouw op de Hemmes terwijl ook experimenten met ‘Klaine Hoissies’ worden aangekondigd. De Airbnb-verhuur in Zaanstad wordt gereguleerd.

De Zaanse Schans moet een ‘nieuw verdienmodel’ krijgen terwijl er een Museum Holland in het centrum van Zaandam moet komen.

De hondenbelasting wordt waarschijnlijk afgeschaft terwijl het nieuwe college de synagoge op de Gedempte Gracht in ‘oude luister’ wil herstellen.

‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’ heet het akkoord van de nieuwe coalitie van VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en CU. Het nieuwe college wil de komende 4 jaar de handen ineen slaan, gebruik van elkaars sterke punten maken, elkaar versterken met buurtkracht, opgestroopte mouwen en ondernemersbloed, lef, een open vizier en concreet handelen

Bouwen, bouwen en bouwen

Woningbouw is een speerpunt. Tot 2040 streeft Zaanstad naar 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen, wat in feite voortzetting van het oude beleid is (hoewel van beleid eigenlijk geen sprake was omdat de ‘ambitie’ nooit door de raad is bekrachtigd, maar dat gaat dus nu wel gebeuren).

MAAK.Zaanstad wordt voortgezet en met € 700.000 extra structureel ondersteund. De ambitie is om meer dan 1.000 woningen per jaar te bouwen (het huidige tempo is 550 woningen per jaar).

De Hemmes is toegevoegd aan de 15 grote woningbouwprojecten die binnen drie jaar van start moeten gaan. Hoeveel woningen op De Hemmes komen is onbekend.

“Bouwen concentreert zich binnenstedelijk. We behouden het karakteristieke en waardevolle landschap buiten het bestaande stedelijke gebied.”

“Alternatieve bouwinitiatieven, zoals Klaine Hoissies (Tiny Houses), ecowijken, woningdelen, woningen splitsen, kangoeroe woningen en speciale (tijdelijke) huisvestingsvoorzieningen voor jongeren geven we ruimte. Waar nodig passen we de regelgeving bij deze alternatieven aan. Experimenten als kleine woningcorporaties van inwoners en zelfbouw op vrije kavels stimuleren wij.”

Scheefwonen

Met woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt over tijdelijke huurcontracten, woonfraudebestrijding, begeleiding van senioren om te verhuizen en de inzet van friendscontracten om het scheefwonen tegen te gaan.

De coalitie wil onderzoeken “hoe mensen die door sociale of economische redenen aan Zaanstad verbonden zijn, voorrang kunnen geven bij nieuwe sociale huurwoningen die op de markt komen.” Ook wonen boven winkels en tijdelijke huisvesting in leegstaande kantoren en winkels wordt onderzocht.

In de Achtersluispolder “liggen grote kansen voor Zaanstad voor de uitbreiding van het aantal woningen.”

Moskee

Het woord ‘moskee’ valt niet in het akkoord, maar het college wil wel

“in gesprek over langdurig braakliggende terreinen, zoals bijvoorbeeld de Forbostrook in de wijk Saendelft-Oost, om in co-creatie met de bewoners te komen tot een gebied dat de leefbaarheid van de wijk vergroot.”

De moskee is op een hoekje van die strook gepland. De co-creatie is een VVD-plannetje.

Opmerkelijk is de voorkeur voor de A8-A9-aansluiting, die niet echt in overeenstemming lijkt te zijn met het standpunt van ROSA: “we hebben de voorkeur voor een volledige aansluiting op de Provincialeweg in Zaandijk in westelijke richting. Wij zijn in ieder geval niet voor een nulplus-variant.” (Niemand is voor nulplus, dus dat is makkelijk, maar “volledige aansluiting” is dus gewoon de Golfbaan-variant door de Stelling van Amsterdam.

Zaanse Schans

Op de Zaanse Schans moet maar eens geld worden verdiend:

“We komen tot een verdienmodel waarbij alle stakeholders op de Schans, de bezoekers en de inwoners van de gemeente Zaanstad baat hebben. Dat verdienmodel biedt bovendien investeringsruimte voor de spreiding van toerisme en evenementen over de stad.”

En het nieuwe museum:

“We zetten in op een extra museum in het centrum van Zaandam, bij voorkeur verbonden aan de organisatie van het Zaans museum. Daarbij doen wij ook een beroep op kunstdepots in Amsterdam en het Zaanse stadsarchief. De Zaanstreek is aantrekkelijk voor toeristen vanwege de geschiedenis van het unieke Hollandse landschap. Een Museum Holland is daarom een waardevolle toevoeging voor het toeristische aanbod in Zaanstad.”

RTV Zaanstreek krijgt structureel meer geld (eerder dit jaar was de verhoging nog incidenteel en moest de lokale omroep laten zien wat ze konden, dat is kennelijk nu niet meer nodig, ze krijgen het extra geld sowieso).


Ten aanzien van het Cultuurcluster is afgesproken dat als 30 procent (40.000 kiesgerechtigden) tegen stemt, het niet doorgaat (als 30 procent voor stemt gaat het volgens ons dus door). Als dat aantal niet gehaald wordt, beslist de raad. In de raad zijn de tegenstanders in de meerderheid. Wat betekent dat er dan snel naar een alternatief gezocht gaat worden en naar andere oplossingen voor Bieb, Fluxus, Podium De Flux en De Fabriek. Afstel kost minstens € 4 miljoen.


Synagoge

Een lang gekoesterde wens lijkt in vervulling te gaan:

Wij willen Synagoge op de Gedempte Gracht in oude luister te herstellen en zoeken in samenwerking met private partijen, een nieuwe bestemming.”

Over misdaad en ondermijning:

“Zaanstad heeft in een aantal wijken te maken met hardnekkige problemen op het gebied van drugs, overlast, verloedering en ondermijning. Deze vormen van ondermijning zijn in Zaanstad net zo erg als in Brabant en uitten zich in wietteelt, de productie van harddrugs, huisjesmelkers en criminele bedrijven voor het witwassen van geld.”

Verder:

  • de haalbaarheid van een Zaanboulevard bij Wormerveer onderzoeken
  • vervuilende toeristenbussen worden geweerd
  • toeristische aanbod tussen Westknollendam en het Hembrugterrein verbinden door riviercruises en hop on/hop off.
  • overnachtingsmogelijkheden voor campers of (boeren)campings
  • wij reguleren op B&B’s en Airbnb-verhuur.
  • we handhaven op de heffing van toeristenbelasting
  • De OZB verhogen we niet meer dan met de indexatie