Coalitieakkoord: ‘Slagen maken’ of ‘goede bedoelingen’?

Het nieuwe coalitieakkoord: ‘Slagen maken’ van Zaanstad (POV, PvdA, VVD, ROSA, GL, CDA) zou zich van alle voorgaande onderscheiden door ‘concrete en meetbare maatregelen’ die moeten leiden tot ‘zichtbare verbeteringen voor de stad en haar inwoners’.

Maar ondertussen blijft het zoeken in het akkoord van concrete maatregelen, veel van wat er concreet is komt van het vorige college (woningvoorrang onderwijs- en zorgpersoneel, 30 procent sociale huur, verkeerscirculatie centrum Zaandam).

De bedoelingen zijn goed. Er wordt veel, beoogd, gestreefd en onderzocht:

 1. streven naar meer grip op de woningmarkt door een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht
 2. streven om vanaf 2025 jaarlijks minimaal 20 procent van de gehele woningproductie in de MRA in houtbouw uit te laten voeren
 3. streven naar een hoogwaardige openbaar vervoers- verbinding van Zaandam Oost naar Amsterdam (metro?)
 4. streven naar een centraal, breed gedragen poppodium een volwaardig evenemententerrein in Zaanstad Noord
 5. op notoire plekken onderzoeken wij de inzet van mobiele flitspalen
 6. onderzoek naar de effectiviteit van de poller in de Czaar Peterstraat
 7. onderzoeken de mogelijkheid om van Pinkster Drie een lokale feestdag te maken
 8. we beogen een goede ontsluiting van het woonwerkgebied Zaankwartier/ Meneba
 9. Guiswegplannen kunnen aangepast worden als het onderzoek naar de Westerwateringtunnel (of verdieping van het spoor) is afgerond
 10. onderzoek naar toekomst Groote Weiver
 11. onderzoek naar steunpunt voor paspoorten en rijbewijzen in Zaanstad Noord
 12. onderzoek naar de mogelijkheid om de afvalstoffen- en rioolheffing te differentiëren naar huishoudtypen (eenpersoons/meerpersoons), de huidige wijze van afvalscheiding wordt ‘geëvalueerd’

Wat is er wel concreet?

 1. Ondersteunen buurthuizen die het nodig hebben op maat (€ 100.000 extra vanaf 2024)
 2. Stoppen van de Zaanferry, besparing van € 180.000 jaarlijks
 3. Fietsenstallingen in de Rozenhof en Figaro met betaald fietsparkeren
 4. hogere geluidswallen in 2024 bij de Coenbrug / Coenviaduct
 5. € 300.000 per jaar om de openbare ruimte beter te onderhouden. Hiermee dekken we ook een deel van de kosten van het onderhoud van begraafplaatsen (sluiting gaat niet door?)
 6. openbare toiletvoorzieningen op Kerkplein Krommenie en in de Zaanbocht Wormerveer (€ 39.000)
 7. Zonnepanelen op daken en op het land én windturbines in het Noordzeekanaalgebied maar “tegen het openen van nieuwe op hout gestookte biomassacentrales voor het warmtenet van Zaanstad”
 8. Volwaardige schooltuintjes in Zaanstad Noord
 9. hondenbelasting vanaf 2023 voorgoed afgeschaft.
 10. de leges voor kleine evenementen worden de komende vier jaar niet verhoogd
 11. In het Veldpark continueren we de persoonsgerichte aanpak van de overlastgevende personen. Hiervoor stellen we € 0,05 miljoen voor de komende vier jaar beschikbaar. (staat hier nu dat de ‘gebruikersruimte’ a € 500.000 niet doorgaat?)
 12. Knarrenhofjes (POV-puntje)
 13. cameratoezicht op stations (POV-dingetje)
 14. bestuurlijke boete als we iemand op heterdaad betrappen bij het gooien van vuil op straat.
 15. geen geld naar Sail2025 (in 2020 was er € 200.000 uitgetrokken)

Er staat veel meer in het akkoord, over de

A8/A9 & Schiphol

Over de A8/A9:

“Wij volgen het besluit van de provincie en zetten de geplande realisatie van de A8-A9 op 2025/2026. Een uiteindelijk besluit over de hoogte van de bijdrage van Zaanstad is en blijft een verantwoordelijkheid van de gehele raad. Een investering van die omvang heeft een breed draagvlak nodig

Staat hier nu dat Zaanstad zelf extra geld in de realisatie wil steken?

Over Schiphol eigenlijk niks nieuws:

“Zaanstad staat op het standpunt dat de hinder van Schiphol moet afnemen. Wij zetten ons ervoor in dat Schiphol tot minstens 2023 niet meer groeit en pleiten voor het afschaffen van nachtvluchten.”

Tot 2023 niet groeien slaat nergens op. Over minder vluchten geen woord

Verbrakking

Na der aanval gisteravond is verbreking post actueel. In het akkoord staat het nog neutraal. In de ‘Integrale Gebiedsvisie Polder Westzaan’, zijn “thema’s als de verbrakking van het water, de veenweide met weidevogels, toekomstige landbouw en de recreatieve beleving zijn opgenomen.” Maar wat vindt de coalitie daarvan?

Terug naar de raad

Aan sommige onderwerpen wil de coalitie zich niet branden:

“Preventief fouilleren en cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester. Over de inzet hiervan denken de partijen in de huidige coalitie en in de gemeenteraad verschillend. Wij vragen de burgemeester zorgvuldig zijn afwegingen in de gemeenteraad te onderbouwen en te verantwoorden.

We nemen als coalitie geen standpunt in over een mogelijk vuurwerkverbod, zolang er geen landelijk voorgeschreven beleid is.

Dat laatste is inmiddels geregeld, er komt geen landelijk verbod.

Half-concreet

Sommige zaken zijn half-concreet: “we stellen structureel € 0,4 miljoen extra beschikbaar om armoede in Zaanstad tegen te gaan”. Maar wat gebeurt er dan?

En: “We gebruiken de mogelijkheid om een schoolgebouw eerder te vernieuwen als dit de kansengelijkheid in een wijk sterk bevordert en reserveren daarvoor incidenteel € 1 miljoen.” Welk schoolgebouw? Wanneer was die vernieuwing origineel gepland?

Ook leuk: “tot 2040 ongeveer 16.000 woningen”. Dat eindpunt ligt na de collegeperiode, de vorige coalitie beloofde er 4.000 in 4 jaar (en haalde

Geld

Af en toe gaat een tonnetje, soms iets minder, soms iets meer naar een nieuwe project. Dat komt bijna allemaal uit de € 10 miljoen die het vorige college overhield (en van de besparing op Zaanferry en Sail), en is natuurlijk makkelijk geld uitgeven. Er is zelfs nog wat over, daarvan worden extra ambtenaren aangesteld.

Lees hier het hele akkoord.

Lees ook:

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Jan de Vries

  Een openbare toilet voorziening in Wormerveer en Krommenie voor €39.000,00 ha ha ha ha dat gaat blijkbaar een Dixy worden.

 • M. vd Poel

  Wordt vast een heel mooi toilet, en de Dixy komt bij jouw voor de deur, ter vervanging van je oude.

 • Jan de Vries

  ***“Preventief fouilleren en cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester. Over de inzet hiervan denken de partijen in de huidige coalitie en in de gemeenteraad verschillend. Wij vragen de burgemeester zorgvuldig zijn afwegingen in de gemeenteraad te onderbouwen en te verantwoorden.*****

  Hier zal GL wel de vinger in de pap hebben gehad. Nu mag de burgemeester het weer eens onderbouwen. Gewoon fouileren is de beste oplossing, zo kun je weer veilig op straat lopen.
  Jan de Vries.(niet van D66)

 • T Laan

  Ik ben benieuwd hoe de participatie van burgers met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in de praktijk gaat uitpakken. Die is in de afgelopen vier jaar best wel kapot gegaan. Ik vind het opvallend dat wethouder Van der Laan portefeuilles wonen en actieve participatie heeft, maar dat de Maak-projecten weer onder andere wethouders vallen. De komende jaren gaan er binnen de bebouwde kom extra huizen worden gebouwd, en daar moet de gemeente en ontwikkelaar de omgeving goed in meenemen. De gebrekkige participatie van het Peperstraatfiasco staat niet op zichzelf. Participatiebeleid is één ding, maar daar moeten ambtenaren zin in hebben, wethouders er goed op letten en de gemeenteraad het lef hebben om ook in te grijpen als het fout gaat.

  Daarnaast nog opvallende zaken die juist niet in het akkoord worden benoemd: de busbrug, entree van de Zaanse Schans, de ‘open gaten’ van het plan Inverdan, toerismebeleid (zoals visie op de hoeveelheid accommodaties zodat wij geen hoteloverloop van Amsterdam worden, controle op airbnb) en de gigantische schuld die onze gemeente heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *