Rijk steunt Zaanstad bij proef legale coffeeshops

Zaanstad wil toch meedoen aan de proef met de verkoop van legale wiet in coffeeshop. De gemeente was uitverkoren om één van de tien proefgemeenten te zijn maar wilde eerst meer garanties van het Rijk.

Als Zaanstad te maken krijgt met rechtszaken over het nieuwe coffeeshopbeleid kan de gemeente rekenen op de steun van de landsadvocaat. Ook krijgt Zaanstad € 150.000 in 2020 voor de proef.

Daarmee zijn twee van de drie problemen zo goed als uit de wereld. Het grootste probleem, de medewerking van de twee Zaandamse coffeeshops Headline en Squad, is daarentegen nog niet zeker. De exploitanten hebben volgens Zaanstad wel aangegeven de verdere haalbaarheid van het experiment de komende tijd verder te willen onderzoeken. Zij hebben hun steun aan het experiment echter nog niet toegezegd.

€ 50.000

De landsadvocaat zal Zaanstad te hulp schieten als er procedures zijn “waarvan de uitkomst van belang is voor het gehele experiment.”

De proef kost € 200.000 aldus Zaanstad. Het ministerie komt met € 150.000 over de brug. De rest is nog onzeker:

“De vergoeding voor de rest van de looptijd van het experiment is nog onzeker, omdat het ministerie hiervoor nog budget moet aanvragen.”

De raad moet zich nog uitspreken over het meedoen aan de proef. De onzekerheid over de kosten zal bij die beslissing zeker een rol spelen. Zaanstad wilde alleen meedoen als het Rijk de financiële consequenties van het experiment zou dekken. De gemeente kan zich “te allen tijde terugtrekken uit het experiment”.


Foto: coffeeshop Green Heaven in de Czarinastraat in 2016, de coffeeshop werd de ondergang van Moonlight. De exploitant wilde Green Heaven met een vervalste vergunning openen. De daaruit voortvloeiende rechtszaak leverde hem een veroordeling van valsheid in geschrifte op wat in het Bibob-onderzoek bijdroeg aan een negatieve beoordeling, vooral omdat hij ook nog tal van andere vergrijpen op zijn kerfstok bleek te hebben. Moonlight werd definitief gesloten. Daardoor komt er wel ruimte voor een nieuwe (derde) coffeeshop in Zaandam.

(Als Zaanstad definitief mee gaat doen, stellen wij voor de naam van de gemeente tijdelijk te veranderen in Green Heaven.)

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *