ROSA: bouwplannen Lagedijk 31 strijdig met bestemmingsplan

Volgens collegepartij ROSA zijn de plannen voor nieuwbouw aan de Lagedijk 31 in Zaandijk strijdig met het bestemmingsplan.

Op die plek mag een gebouw met een plat dak van maximaal 7 meter komen, de plannen betreffen een puntdak en een hoogte van 11 meter.

De Orkaan schreef twee keer eerder over de plannen: bij de aftrap van de actie tegen de plannen en over de actiebereidheid in de buurt.

ROSA heeft wethouder Breunesse al om opheldering gevraagd:

“ROSA acht het bouwplan op diverse punten strijdig met het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan regelt het beschermd dorpsgezicht De Gortershoek. Daarom is voor ieder huis exact aangegeven wat de nok- en goothoogte is en daarvan afwijken is strijdig met het bestemmingsplan. Afwijken van deze regel tast het conserverend karakter van het bestemmingsplan aan. Tevens is in het bestemmingsplan een dakenplan opgenomen waarin per pand wordt aangegeven hoe de kapconstructie er nu uitziet en zoals deze hoort te blijven om ook maar weer eens het conserverend karakter van het plan aan te geven.

Aan bovenstaande voorwaarden voldoet het nieuwe bouwplan geenszins. Het dakenplan is in deze leidend en dat is voor Lagedijk 31 een plat dak van 7 meter hoog. Het nieuwe bouwplan gaat echter uit van een nokhoogte van 11 meter en een goothoogte 7 meter en gaat derhalve niet uit van een plat dak en is daarmee in strijd met het conserverend karakter van het bestemmingsplan.

Het is werkelijk verbazingwekkend dat in het bestemmingplan voor dit perceel gekozen is voor een nok- en goothoogte van respectievelijk 11 en 7 meter.”

De wethouder zal nog deze maand een gesprek hebben met de omwonenden.

UPDATE: Ook DZ heeft vragen over de zaak gesteld. De partij wil weten waarom het college de zaak niet met de raad heeft gedeeld, terwijl het een ‘forse overschrijding’ van het bestemmingsplan is. Ook verbaast het DZ dat de burgemeester in december 2018 al zou hebben toegezegd “de zaak te volgen” maar dat dit volgen geen zichtbaar resultaat heeft opgeleverd.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *