In september 2023 waren er 40.625 vluchten van en naar Schiphol. Het was de derde maand op rij met meer dan 40.000 vluchten.

Als Schiphol op dit niveau vluchten blijft verwerken komt de luchthaven in de buurt van de 440.000 vluchten in 2023. In de eerste negen maanden van 2023 zijn er al 330.000 vluchten afgewerkt en dat is al aanzienlijk meer dan in de volledige corona-jaren 2020 en 2021.

Het nieuwe maximum voor Schiphol wordt 452.000 maar dat gaat pas over een jaar in.

In juli en augustus 2023 werd de grens van 40.000 vluchten per maand ook al overschreden. Schiphol verwerkte in september 2023 40.625 vluchten af. In de eerste negen maanden van 2023 werden 330.000 vluchten van en naar Schiphol uitgevoerd. In de laatste twaalf maanden ging dat om 427.000 vluchten.

Met die aantallen zit Schiphol nog niet op het aantal vliegbewegingen dat in de laatste drie jaren voor corona werd gehaald: 500.000 per jaar in 2017, 2018 en 2019.

Nachtvluchten

Op langere termijn mag Schiphol van minister Harbers weer groeien, als de overlast maar beperkt blijft. Hoe dat vastgesteld gaat worden is nog onbekend. Harbers heeft ook aangekondigd dat hij voortaan de regels bij Schiphol gaat handhaven waardoor de overlast en het aantal vluchten wordt beperkt.

Nachtvluchten worden voorlopig niet geschrapt, alhoewel zowel de minister als Schiphol zelf daar voorstander van waren.


Onderstaande grafiek laat het aantal vluchten per maand op Schiphol zien sinds begin 2019 (het laatste pre-coronajaar). In mei-oktober 2022 gaat het om ruim 35.000 vluchten per maand, in de maanden erna om ongeveer 30.000, in maart en april 2023 stijgt het aantal vluchten weer. Mei 2023 was al een post-corona-record, juli, augustus en september liggen daar weer boven.

In 2022 werden 398.000 vluchten afgewerkt via Schiphol. In 2019 (en ook in 2017 en 2018) eindigde Schiphol met bijna 500.000 vluchten. Het jaar 2020 was dankzij corona een dieptepunt voor het aantal vliegbewegingen (227.000), in 2021 lag het aantal op 267.000. De cijfers over 2023 betreffen alleen de maanden januari t/m september. Hieronder de totalen vanaf 1992.

Ongeveer 4 procent van de vluchten zijn nachtvluchten (aankomend of vertrekkend tussen 23.00 en 06.00 uur), 2 procent is in de vroege ochtend (aankomend of vertrekkend tussen 06.00 en 07.00 uur).

Lees ook:

Door Piet Bakker, cijfers Schiphol, grafieken en foto: De Orkaan.