De landelijke SP heeft 33 leden geroyeerd. Daarbij zat ook Patrick Zoomermeijer. De reden voor het royement was dat ze ook lid zouden zijn van andere politieke bewegingen zoals Marxistisch Platform of jongerenbeweging Rood.

Zoomermeijer was actief lid van Marxistisch Forum. Hij stond op de lijst met mensen van MP die zich kandidaat stelden voor het partijbestuur dat in november van dit jaar gekozen moet worden.

Zoomermeijer is sinds 2010 fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Zaanstad, en hij was van 2015 tot 2018 lid van het Partijbestuur. Dat hij daar niet in terugkeerde was een “diepe teleurstelling” voor hem. Via het MP wilde hij dus terugkeren in het bestuur. Die weg werd afgesloten door het royement.

SP-raadslid Roland van Braam heeft aangekondigd met Zoomermeijer te vertrekken uit de SP. Samen splitsen ze zich af, en zullen ze een nieuwe partij vormen. 

Het lidmaatschap van Rood (de jongeren) is in strijd met de regels van partij vindt de SP (“een partij binnen de partij”). Van Braam geeft aan dit volslagen onzin te vinden: 

“Juist de ideeën van de jeugd zijn nodig voor het voortbestaan van de partij.”

Mede-raadslid Evert Hartog beraadt zich nog. Mocht hij besluiten aan te sluiten bij Zoomermeijer en Van Braam dan betekent dat het einde van de SP in Zaanstad.

In Wormerland deed de SP in 2018 al niet meer mee met de gemeenteraadsverkiezingen omdat men niet genoeg mensen voor de lijst kon vinden. De samenstelling van de kandidatenlijst in 2018 in Zaanstad verliep overigens niet zonder problemen, het leidde destijds tot het vertrek van SP-raadslid Maikel Kat.

Zoomermeijer, die aanvankelijk als voorman van de partij in de raad optrad, heeft zich de afgelopen maanden betrekkelijk weinig laten zien of horen in de raad. Van Braam en Hartog voerden in veel gevallen het woord.

Ook de positie van steunfractielid Jasper van Vliet ligt onder vuur. Voor de SP Zaanstreek is hij de contactpersoon van de jongerenafdeling ROOD, die ook in de ban is gedaan.

Als Hartog SP-lid blijft, zullen er 15 partijen in de raad van Zaanstad zijn.


Update: Hier vind je de reactie van Patrick Zoomermeijer, Roland van Braam en Evert Hartog.


Zoomermeijer
Van Braam
De SP in 2018, v.l.n.r. Van Vliet, Hartog, Zoomermeijer, Ray Varli (kortstondig steunraadslid) en Van Braam