Krommenie krijgt nieuwe Bomenbuurt

In alle rust zijn de voorbereidingen gestart van de sloop en nieuwbouw van de Bomenbuurt in Krommenie. De eerste vijftig buurtbewoners verhuizen naar de nieuwbouw op het Blok, de Lijnbaan en de Zonnelaan. De sloop van de eerste woningen begint in 2024. Een jaar later worden de eerste nieuwe woningen opgeleverd. Door Jaap de Jong De Bomenbuurt is het eerste […]

» Lees meer

Jeugdcriminaliteit in de Russische Buurt? Eehh…

In een recent rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over jeugdcriminaliteit staat de Russische Buurt in Zaandam in de ’top 1%’ van de buurten waar “de jeugdcriminaliteit zich concentreert“. Dat was schrikken (ook omdat de Orkaan-redactie zelf in die buurt zit). Moord en doodslag, overvallen en geweld in Golofkinstraat, Czaar Peterplantsoen […]

» Lees meer

Coronakunst

Deze kwam binnen via de Bomenbuurt-buurtapp Nextdoor: “Corona-Kunst. Vandeweek lag er oppeens spontaan een mooie Corona tekening in de bus van een anonieme (jonge) kunstenaar, die de mensen moed in-“tekent” , waarvoor mijn hartelijke dank !” Uit een reactie bleek dat deze – of soortgelijke tekeningen – ook bij andere adressen waren bezorgd. Samen krijgen we Corona ondercontrolen

» Lees meer

Sociale Woningbouwwijken: Bomenbuurt (de Uithoek)

De sociale woningbouw uit de eerste helft van de vorige eeuw leverde karakteristieke woonwijken op met huizen die nu zo’n 100 jaar oud zijn. Wat daarmee te doen? Sloop of renovatie? Zaanstad liet onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de wijken doen. Uit dat onderzoek put De Orkaan de komende weken. Vandaag: de Uithoek (1938-1940) Door Martin Rep De naam […]

» Lees meer

Boekje over ‘de Uithoek’ van Martin Rep

Martin Rep, medewerker van De Orkaan, heeft veel jeugdherinneringen opgeschreven over de Meidoornstraat en omgeving, de buurt in Zaandam waar hij opgroeide. In de jaren vijftig en zestig heette die buurt nog De Uithoek – het was letterlijk het einde van Zaandam. Tegenwoordig wordt voor dit stukje Zaandam de wat saaie naam Bomenbuurt gebezigd. Hij wil nu zijn herinneringen bundelen […]

» Lees meer