Meer gele kwikstaarten, graspiepers en krakeenden in Wormer- en Jisperveld

In het Wormer- en Jisperveld zijn in 2022 veel meer weidevogels geteld dan in het jaar daarvoor: “alle weidevogels lieten een toename zien. Spectaculair was de toename van gele kwikstaart, graspieper en krakeend. Ook kievit, slobeend en tureluur verdubbelden bijna in aantal” aldus Natuurmonumenten. Ook moerasvogels deden het goed met meer waarnemingen van rietzanger, snor, waterhoen, rietgors en kleine karekiet. […]

» Lees meer

Aangeboden: tweedehands bomen uit Wormer- en Jisperveld

Bomen zijn mooi en best okay. Maar dus niet in natuurgebied Wormer-en Jisperveld. Dat is voor de vogels en kruipende planten (zonnedauw). Bomen staan daar maar in de weg. Ongewenste en ontluikende bomen (zaailingen) moeten dus weg. Natuurmonumenten en vrijwilligers van Meer Bomen Nu verwijderen de zaailingen en zorgen voor een fijne opvangplek bij mensen thuis (in de tuin) of […]

» Lees meer

Spectaculaire toename tureluurs en kieviten Wormer- en Jisperveld

In het afgelopen broedseizoen zijn er meer grutto’s, tureluurs, slobeenden, kieviten, graspiepers, gele kwikstaarten, veldleeuweriken en scholeksters geteld in het Wormer- en Jisperveld in vergelijking met een soortgelijke inventarisatie uit 2019. De toename bij de tureluur en kievit wordt ‘spectaculair’ genoemd door gebiedscoördinator Miriam ten Haaf van Natuurmonumenten, hun aantallen zijn bijna verdubbeld. Het aantal graspiepers zelfs meer dan verdubbeld. […]

» Lees meer

Baardmannetjes Dorrestijn en De Haan in Wormer- en Jisperveld

Op vrijdag 7 juli werd het voor de tweede keer uitgezonden: Baardmannetjes cabaretier Hans Dorrestijn en vogelkenner Nico de Haan in Wormer- en Jisperveld. Morgen, maandag 10 juli, wordt de aflevering herhaald om 11:20 op NPO 2 door omroep Max. Online is uitzending ook te bekijken. De vogelaars gaan onder andere op zoek naar een broedende sneeuwgans, “onmogelijk” volgens Nico. […]

» Lees meer