Zaanstad gaat het coffeeshopbeleid zo aanpassen dat er ook een nieuwe wietshop in Zaanstad Noord kan komen.

Dit is gebeurd omdat de gemeenteraad daar in 2020 een motie over aannam. Zaanstad liet mogelijkheden onderzoeken en kwam vorig jaar tot de conclusie dat er geen goede plek kon worden gevonden. Dat besluit wordt nu teruggedraaid,

Ook heeft burgemeester Hamming de regels rondom de lotingprocedure voor de vergunningaanvraag aangescherpt. Daarnaast moeten coffeeshophouders voortaan een veiligheidsplan opstellen waarin onder andere wordt beschreven op welke manieren mogelijke overlast wordt voorkomen en hoe de openbare orde en veiligheid rondom de coffeeshop wordt gewaarborgd.

‘Gemengde gevoelens’

In Zaanstad kunnen er maximaal drie vergunningen aan coffeeshops worden verleend. Twee daarvan zijn momenteel vergeven aan coffeeshops in Zaandam (Squad en Headlines, Moonlight werd al eerder gesloten). Burgemeester Jan Hamming:

“De gemeenteraad heeft gevraagd om het mogelijk te maken de derde coffeeshop in Zaanstad Noord te vestigen. Met de aanpassingen in het beleid maken we dat nu mogelijk. Voortaan zullen er dan ook maximaal twee vergunningen aan coffeeshops in Zaandam en één vergunning aan een coffeeshop in Zaanstad Noord worden verleend.

We hebben de afgelopen periode ook onderzoek gedaan bij inwoners. Duidelijk is dat er gemengde gevoelens zijn over de vestiging van een coffeeshop en dat is begrijpelijk. Dit vraagt van de toekomstige exploitant dus inzet om dat in goede banen te leiden”.

Loting

Waar de coffeeshop in Zaanstad Noord komt is nog niet bekend. Eerst wordt het gewijzigde coffeeshopbeleid vastgesteld, vervolgens kan de lotingsprocedure worden gestart. Ondernemers die interesse hebben in het exploiteren van een coffeeshop kunnen zich na de bekendmaking van de start van de lotingsprocedure via een formulier op de gemeentelijke website aanmelden. Na de loting mag de nummer 1 een vergunningaanvraag indienen. Daarin moet hij al zijn plannen rondom de coffeeshop inclusief locatie op een rij zetten. Als aan alle eisen wordt voldaan dan kan de vergunning worden verleend.

Een nieuw onderdeel van de vergunningaanvraag is de verplichting om een veiligheidsplan in te dienen. In dit plan moet de aanvrager onder andere aangeven op welke manier drugsverslaving wordt voorkomen en hoe het toezicht op leeftijdscontrole is geregeld. Ook maatregelen die overlast in de omgeving voorkomen moeten beschreven worden in het veiligheidsplan.

Foto: Hamsteren van wiet in Zaandam, vlak voor de eerste lockdown.