Het geduld van voetbalclub Zaanlandia, tennisvereniging De Gouw en Duikclub Murene met Zaanstad is op. Ze willen weten waar ze heen moeten.

Na ruim 20 jaar onzekerheid over hun locatie en een eventuele verhuizing hebben ze zich nu tegen het ontwerpbestemmingsplan Oostzijderveld verklaard.

Ze vrezen grote overlast tijdens de eerste fase van de bouw van Oostzijderpark, hebben te maken met achterstallig onderhoud en weten als fase 2 van het woningbouwplan doorgaat nog steeds niet waar ze aantoe zijn.

“Wij bevinden ons in een onaanvaardbare en onzekere situatie” aldus de besturen van de drie sportverenigingen.

Hoornseveld

Omdat verhuizing naar sportpark Hoornseveld de clubs al jaren boven het hoofd hangt is er afgezien van groot onderhoud en zijn investeringen op de lange baan geschoven waardoor “de accommodatie niet meer aan de huidige eisen voldoet.”

De clubs hebben geen idee over hun toekomst:

“Door steeds wisselende indelingsvoorstellen en het feit dat ook het nieuwe zwembad op die locatie moet worden ingepast, ontbreekt iedere zekerheid over deze verplaatsing.”

Fijntjes verwijzen de clubs naar een eerdere overeenkomst die na ruim 16 jaar nog steeds niet tot concrete plannen heeft geleid:

“Reeds op 11 juni 2003 (!) is door het College van B & W met de z.v.v. Zaanlandia een intentie overeenkomst gesloten over de voorgenomen verhuizing. Hiervan is tot dusver nog niets terecht gekomen.

Oostzijderpark

De eerste fase van Oostzijderpark op het voormalige VVZ-terrein omvat zo’n 400 woningen.

In de impressies van het plan is echter deel 2 ook al ingetekend. Op de terreinen dus van De Gouw, Zaanlandia en Murene – die over hun verhuizing in het duister tasten. De plannen waren ook nogal voorbarig omdat er ook nog geen bestemmingsplan was.

Zaanstad stelde eerder dit jaar:

“Op fase 2 Oostzijderveld liggen de sportverenigingen Zaanlandia, TVV de Gouw en duikvereniging Murene. Er zijn gesprekken met deze partijen over een mogelijke verplaatsing naar het Hoornseveld. Over de verplaatsing zijn nog geen afspraken gemaakt.”