Vier manieren om naar Noord te fietsen

Er komt misschien een nieuwe fietsbrug (woensdag op De Orkaan) over zijkanaal H in de Sluispolder, als onderdeel van de snelle fietsroute naar Amsterdam Noord.

Wat lost die brug precies op en wat zijn de alternatieven? Zie het kaartje hierboven.

  • De ZWARTE route is de route die fietsers nu moeten nemen: Noorder IJ- en Zeedijk, onder de weg door, onder Coentunnelweg door, langs Kolkweg, twee maal stoplichten, en dan langs sportvelden van OSV.
  • De RODE route is de voorgestelde route via de nieuwe brug, het kruisje staat op de plek waar de brug moet komen.
  • De GROENE route is het (goedkope) alternatief langs de huidige busbaan. Dat alternatief is onderzocht, de de bouw is mogelijk. Er moet wel een aprt fietspad komen.
  • De BLAUWE route loopt over de huidige weg langs de woonboten en is natuurlijk ook goedkoper omdat er geen brug nodig is.

Alle drie alternatieven eindigen bij de plek waar de Coentunnels onder het Noordzeeknaal gaan (het zwarte kruisje), daar moet nog een voorziening gebouwd worden om echt in Noord te komen.