Bewoners van oud-Zaandijk, en dan vooral diegenen die aan de Lagedjk wonen, stellen dat er meer vrachtauto’s door Zaandijk zullen komen (ook ’s nachts) als AAK (het voormalige Friwesa) de capaciteit uitbreidt. Ze vrezen ‘levensgevaarlijke situaties’.

Uit een brief van wethouder Wessel Breunesse (GroenLinks) is af te lezen dat een mogelijke oplossing is om vrachtverkeer af te handelen via de kruising Witteveerstraat-Provincialeweg. Daar zullen de bewoners van de Witteveerstraat van op kijken.

Eind maart stuurden verontruste bewoners een brandbrief naar de gemeenteraad van Zaanstad. Ze waren tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor AAK. In de raad werd de brief behandeld waarbij wethouder Slegers (CDA) toezei “te kijken naar vervoer over water, verkeersborden en verkeerscirculatieplan rondom AAK”.

Wethouder Breunesse was zelf al wezen kijken. Hij heeft op 24 maart samen met dhr. Doornbos (de opsteller van de brandbrief aan de raad) de situatie aan de Lagedijk bekeken. Aan de revisievergunning van AAK en de verkeerstoename kan hij niks doen:

“de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toetst de aanvraag momenteel op wet- en regelgeving. De verkeerssituatie is geen beoordelingscriterium in het kader van de revisievergunning.”

Maar dat wil niet zeggen dat hij niks wil doen:

“Ten aanzien van de verkeerssituatie is aangegeven dat de gemeente samen met AAK en de
bewoners wil bekijken welke verbeteringen er mogelijk zijn. Dit ook in samenhang met de mogelijke
reconstructie van de kruising Witteveerstraat-Provincialeweg.”

Die laatste toevoeging lijkt erop te wijzen dat gezocht wordt naar mogelijkheden om het verkeer niet meer (alleen) via de Lagedijk te laten rijden.

Rechts onder de kruising, de Witteveerstraat loopt van AAK naar die kruising. Het parkeerterrein aan het eind van de straat wordt wel voor personenauto’s gebruikt maar niet voor vrachtverkeer, dat gaat via de Lagedijk naar het parkeerterrein aan de Zaan (links)