De Vrije Democratische Partij van Burhan Gökalp heeft zich aangemeld bij het centraal stembureau van Zaanstad en zal voor de eerste keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Burhan Gökalp meldt De Orkaan dat de partij ook in Den Haag meedoet.

In Zaanstad doen 14 van de 15 zittende partijen mee. Alleen Lokaal Zaans (LZ) heeft aangekondigd geen lijst in te dienen, fractievoorzitter Marianne de Boer is inmiddels overgestapt naar Democratisch Zaanstad (DZ).

Bij die 15 zit ook Belang van Nederland, de partij van ex-PVV’ers Homme Heida en Coert Kalkhoven. Alle zittende partijen (behalve POV) hebben al een lijsttrekker aangewezen.

Ook in 2018 kondigde Gökalp aan met de VDP in Zaanstad mee te doen, maar hij zag daar uiteindelijk vanaf. Wel deed de partij met weinig succes mee aan de Kamerverkiezingen in 2017.

Gökalp werd vanwege zijn uitspraken over joden en homo’s na een klacht van het Bureau Discriminatiezaken in december 2016 aangeklaagd. In oktober 2021 leidde dat tot een boete van € 500 (de helft voorwaardelijk).

Lees hier alles wat De Orkaan over Burhan Gökalp schreef.

Niet openbaar

Of Forum voor Democratie (met ex-kandidaat-lijsttrekker Tyler ter Meulen van LZ) meedoet is nog niet bekend. UPDATE: FvD doet niet mee.

De Partij voor de Minima heeft geen lijst ingeleverd en doet dus niet als partij mee, voorzitter Derk van Tongeren aangekondigd met een blanco lijst (dus alleen zijn naam) mee te zullen doen.

De Socialisten – de drie voormalige SP-leden – die nu in de raad zitten, doen niet mee bij de komende verkiezingen.

Zaanstad heeft wel een afdeling van Bij1, maar die partij gaf aan komend jaar nog niet te willen doen.

Zaanstad wil niet openbaar maken of (en zo ja welke) partijen zich op 20 december hebben ingeschreven. Het nieuws over PvdM komt van hun Facebook-pagina, het meedoen van de VDP werd bevestigd door lijsttrekker Burhan Gökalp.

In de Kieswet is weliswaar bepaald dat de uitslag van het onderzoek naar deze partijen in het gemeenteblad moet worden gepubliceerd, maar Zaanstad wil daar tot februari mee wachten. Partijen die nu al in de raad zitten of landelijk zijn ingeschreven (zoals Forum voor Democratie en Belang van Nederland) hoefden zich niet aan te melden. Voor nieuwe (lokale) partijen geldt dat wel.

UPDATE: Harrie van der Laan (POV) kreeg van Zaanstad wel de officiële bevestiging toen hij hetzelfde vroeg als De Orkaan: de VDP doet als enige nieuwe lokale partij mee.