Je eigen WOZ-waarde weet je vast wel, en anders word je er eenmaal per jaar aan herinnerd bij de OZB-aanslag.

Maar wat betalen je buren? Minder voor hetzelfde soort huis? Of juist meer?

Dat kan je tegenwoordig te weten komen via het WOZ-waardeloket. Zoek je postcode, adres of zoek via de kaart of woonplaats en kijk wat de buren betalen. Je krijgt ook te zien wat de oppervlakte is van de huizen en wanneer ze gebouwd zijn.

De WOZ-waardes van woningen zijn vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie (eigenaar, de verkoopprijs) zijn niet te zien. Ook de taxatieverslagen zijn niet openbaar. Ook gaat het alleen om de WOZ-waarde van woningen en niet van bedrijfspanden.

Huizen die bijna even groot en even oud zijn aan de Prins Hendrikkade hebben een verschil van € 14.000 – het kleinste huis heeft de hoogste waarde.

Deze woning aan de Pinasstraat 48 (1972, 141 m2) heeft bijvoorbeeld een WOZ-waarde van € 226.000. Het hoekhuis daarnaast wordt € 13.000 hoger ingeschat.

pinastraat

Oppassen: je kan niet eindeloos blijven klikken, er is een maximum, en pas na een tijdje kan je andere huizen bekijken.