In Wormerland zijn 2,3 winkels per 1000 inwoners, en dat is bijna het laagste in Nederland – alleen in Mook en Middelaar en in Midden-Delfland zijn nog minder winkels.

Ook in Oostzaan valt het winkelaanbod tegen, met 3,5 per 1000 inwoners staat de gemeente op de 319e plaats in Nederland (van de in totaal 347 gemeenten). Zaanstad staat op de 283e plek met 4 winkels per 1000 inwoners.

De meeste winkels in Nederland zijn op de Waddeneilanden (meer dan 12 per 1000 inwoners).

In Zaanstad nam het winkelaanbod in één jaar (1 januari 2021 vergeleken met 1 januari 2020) af met 3,4 procent. De afname in Wormerland was bijna 12 procent (wat opnieuw bijna het hoogste in Nederland is). In Oostzaan veranderde er niets in 2020. In totaal daalde het aantal winkels in één jaar met 1 procent, naar 85.500 op 1 januari 2021.

Dat blijkt uit recente cijfers van CBS over de ontwikkeling van het winkelaanbod in Nederland. Volgens het CBS is invloed van de coronacrisis “vooralsnog niet zichtbaar”, de daling “is in lijn met de gemiddelde daling sinds 2010”. Het CBS:

“In 2020 nam vooral het aantal fysieke winkels in de handel in non-food producten af (-1,3 procent), terwijl het aantal winkels in voeding ongeveer gelijk bleef. Het aantal winkels in lectuur en schrijfwaren is met bijna 5 procent het sterkst afgenomen in 2020. Het aantal boekenwinkels nam met bijna 2,5 procent af. Daarnaast daalde onder meer het aantal kleding- en schoenwinkels, het aantal groentewinkels en ook het aantal winkels in audio- en video-opnamen nam relatief sterk af.”

Het aantal winkels in computers en software groeide het hardst, met 2,5 procent. Ook waren er in 2020 meer warenhuizen (+ 2,2 procent), winkels in overige voedingsmiddelen (+ 1,5 procent) en winkels in brood, banket en zoetwaren (+ 1,5 procent). Het aantal supermarkten bleef ongeveer gelijk.”

De daling van het aantal fysieke winkels (met 14 procent sinds 2010) staat tegenover de forse toename van het aantal webwinkels in dezelfde periode. Sinds 2010 verviervoudigde het aantal webwinkels bijna.

Foto boven: H&M, Gedempte Gracht, Zaandam, eind 2020 leeg. Onder: boekwinkel Middelburg in Wormer, sloot in 2017.