Romkje Mathkor (GroenLinks), Mariska Schuttevaer (ROSA) en Melchior Mattens (PvdD) pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Vanavond wordt hun motie waarin B&W opgeroepen wordt zo’n verbod uit te vaardigen, behandeld in de raad van Zaanstad.

Volgens de partijen het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2020-2021 positieve effecten gehad op de algehele veiligheid en gezondheid. Daarom is het volgens hen een goed idee dat beleid dit jaar voort te zetten.

Uit de evaluatie van het verbod afgelopen jaar zou volgens de indieners van de motie blijken dat er geen vuurwerkslachtoffers zijn gemeld zijn in het ZMC, minder ambulanceritten zijn gemaakt, minder beroep op de brandweer is gedaan, en minder schade aan gemeente-eigendommen was, er minder fijnstof in de lucht gemeten is en er geen HALT verwijzingen zijn geweest.

“Zowel brandweer als politie geven de voorkeur aan een algeheel vuurwerkverbod omdat dit makkelijker te handhaven is.”

De partijen willen “deze positieve resultaten graag blijven vasthouden” en zouden “het betreuren als deze gunstige resultaten weer teniet gedaan zouden worden door nu geen algeheel vuurwerkverbod in te stellen.”

De ziekenhuizen hebben volgens hen nog lang niet alle achtergestelde zorg ingehaald en zitten niet te wachten op een golf van vuurwerkslachtoffers.

In tien Nederlandse gemeenten is al een afsteekverbod ingesteld tijdens de komende jaarwisseling, waaronder Amsterdam en Haarlem. Omdat een verbod alleen zinvol is als de ons omringende gemeenten dat ook instellen volgens de indieners wordt het college gevraagd

“om samen met de andere gemeenten in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland een algeheel afsteekverbod op consumentenvuurwerk in onze regio in te stellen en om samen met de andere gemeenten in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland bij het rijk te lobbyen voor een algeheel landelijk verbod op consumentenvuurwerk.”

Compensatie van het Rijk voor de vuurwerkhandelaren zou een voorwaarde moeten zijn volgens PvdD, ROSA en GL.

Foto: borden