Wind tegen voor biomassacentrale Zaandam

Volgens Denocratisch Zaanstad is er een voorlopige bouwstop opgelegd voor de biomassacentrale die naast het Pascal College in Zaandam moet komen.

Het Pascal College zou sinds 2014 niet geïnformeerd over de plannen en de uitvoering ervan. Het college van B&W heeft volgens DZ haar excuses aangeboden aan het schoolbestuur over de gang van zaken.

Voor de centrale die moet komen aan de Pascalstraat 8 zou in oktober 2014 een omgevingsvergunning zijn verleend volgens het bedrijf BioForte dat de centrale gaat bouwen.

In de Bekendmakingen van 22 augustus 2018 wordt, onder verwijzing naar deze vergunning, deze ‘gewijzigd’, maar het betreft nog slechts een aanvraag, geen verlening waartegen bezwaar kan worden aangetekend.

Op 25 september 2018 schrijft wethouder Munnikendam aan de raad dat de bouw van de centrale al geregeld is:

“Warmtenetwerk Zaanstad BV is verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde infrastructuur (buizen) en ENGIE is de warmteleverancier. Het water wordt opgewarmd in een biomassacentrale van Bio Forte BV dat gebruik maakt van Nederlandse biomassa.”

Democratisch Zaanstad: “verzet zich met belanghebbenden tegen de locatie van deze centrale, zeker gezien het feit dat deze pal naast de school en het ZMC gepland is.”

Volgens BioForte is

“de biomassacentrale de eerste concrete stap in de realisatie van het ‘open en slim energienet Zaanstad. 22 partijen zoals ZMC, enkele grote bedrijven in Zaanstad, drie woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, de provincie Noord-Holland en Bio Forte onder regie van de gemeente Zaanstad hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst gesloten.”

De centrale moet onderdeel worden van het Warmtenetwerk Zaanstad waar inmiddels € 2,3 miljoen voor is gereserveerd. Op termijn moeten 2.200 woningen verwarmd kunnen worden zonder gas. Niet iedereen is voor deze regeling, bij bewoners van de Pharus leven er bijvoorbeeld bezwaren tegen verplichte aansluiting.

UPDATE: vanavond (27 november 2018) is er een VVE-vergadering van de Pharus over de aansluiting bij Warmtenet, 19.30 uur in restaurant Het Zaans Hoekje.

Deel dit artikel:

3 reacties

  • ikkeook

    Is er ook gekeken naar dioxine uitstoot?? Ik kan me herinneren dat er in de omgeving van de Westzanerdijk een giga vuilverbrandingsinstallatie is gesloten als gevolg van dioxine uitstoot bij verbranding van o.a. organisch materiaal.

    Misschien een puntje van aandacht??

  • Peter Meulenkamp

    Nederland kent op dit moment 528 kleine en grotere biomassa centrales. De centrale van Zaanstad is hierbij nog niet meegeteld, evenals alle overige geplande en in planning zijnde nieuw te bouw centrales. Er zijn momenteel plannen voor meer dan 100 nog te realiseren biomassa centrales! De honger naar biomassa is dus inmiddels groter dan Nederland uit eigen voorziening kan ophoesten. Kortom het stadium dat biomassa ‘duurzaam’ is, is helaas ruimschoots gepasseerd. De meeste biomassa die in Nederland gebruikt wordt komt uit de ex oostbloklanden en Amerika. Door deze enorme import zal de CO2 uitstoot en fijnstof in Nederland alleen maar toenemen! Helaas blijft de politiek vast houden dat biomassa CO2 neutraal is en gaat onverminderd door met bouwen van centrales en het wereldwijd kappen van bossen. Biomassa wordt onze nieuwe asbest en Chroom-6 (kankerverwekkende verf) debacle. Jarenlang ontkennen en wegkijken om uiteindelijk te tot de conclusie te komen dat er onaanvaardbare risico’s zijn genomen. Ik voorzie dat biomassa centrales vroeg of laat zal leiden tot parlementaire onderzoeken. Er zijn enkele bronnen die pleiten voor biomassa en vele die significant aantonen dat biomassa een gevaar voor onze gezondheid en toekomst is. Zie bijvoorbeeld https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bos-als-brandstof

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *