Een meerderheid van de gemeenteraad van Wormerland wil niks te maken hebben met enige bespreking, overleg, onderhandeling, onderzoek of verkenning die ook maar een beetje zou ruiken naar bestuurlijke samenwerking met andere gemeenten.

Alleen GL en D66 waren het er niet mee eens. Hans Kramer (D66, foto): “het is een gemiste kans, de deur wordt dichtgegooid met deze brief.”

Op ondubbelzinnige wijze werd de afwijzing meegedeeld aan buurgemeente (en OVER-partner) Oostzaan die vroeg om te reflecteren op een rapport waarin diverse vormen van ambtelijke en bestuurlijke samenwerking (of zelfs fusie) aan bod kwamen. Wormerland: “Als zelfstandige gemeente maken wij geen onderdeel uit van een van de modellen in het rapport. Dat wilden en willen wij ook niet.”

“Onze overtuiging is dat ook kleinere gemeenten recht en mogelijkheden van bestaan hebben” laat Wormerland weten. Het rapport – van de peperdure consultants van TwynstraGudde – deugde sowieso niet volgens Wormerland, wat er over hun gemeente en mogelijke voor- en nadelen van samenwerken werd gezegd, hadden ze eerst graag even na willen lezen voordat het openbaar was gemaakt, maar: “helaas is dat station gepasseerd”. Dat is het toontje in de brief.

VVD’er Fred Sanders, die voor afwijzing van de toenaderingspogingen van Oostzaan was, had zich aan de onvriendelijke toon gestoord.

OVER

Wormerland wil alleen “samenwerken op ambtelijk gebied”, bijvoorbeeld in OVER-verband. Die optie werd echter in het rapport als niet erg positief beoordeeld, wat waarschijnlijk een deel van de weerstand van Wormerland verklaart: “Het zal u niet verbazen dat wij vanuit dit perspectief een groot voorstander zijn van scenario 1 uit het rapport: de doorontwikkeling van OVER-gemeenten en verder investeren in de regionale samenwerking.”

Bij de andere opties (fusie van Oostzaan met andere gemeenten) is het waarschijnlijk over voor OVER. En dat is geen aantrekkelijk scenario voor Wormerland: “Het heeft onze voorkeur om samen die doorontwikkeling verder gestalte te geven, zo mogelijk met een perspectief van uitbreiding van die samenwerking.”

POV, VDD, BVNL (ex-POV), CDA en PvdA waren voor, GL en D66 waren dus tegen.

Zaanstad wilde overigens best met Oostzaan in overleg (maar was ook niet te spreken over het rapport van TwynstraGudde): Zaanstad staat open voor Oostzaan.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bron: raadsvergadering Wormerland, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: Hans Kramer (Baard66).