Wormerland moet € 300.000 voorfinancieren voor tijdelijke woonunits Poelweg

De plek aan de Poelweg in Wormer voor de tijdelijke mobiele woonunits wordt zo snel mogelijk bouwrijp gemaakt. Op de voormalige stortplaats wil de gemeente mobiele woonunits voor maximaal 10 jaar laten plaatsen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers.

Deze maand moet de gemeenteraad haar goedkeuring geven om € 300.000 ter beschikking te stellen om het terrein bouwrijp te maken zodat in maart de eerste containerwoningen geplaatst kunnen worden.

De kans dat het Rijk die rekening later niet oppakt is klein aldus burgemeester Judith Michel: “we hebben de opdracht gekregen dus ik ga er vanuit dat het Rijk dat betaalt.” In de stukken staat ook dat risico bestaat maar als ‘erg klein’ wordt ingeschat.

Stikstof

Bij het project zijn wel andere problemen. Het belangrijkste is dat tegenwoordig ook voor de bouwfase van projecten de stikstofuitstoot moet worden berekend. Wormerland: “Na de rekenexercitie wordt inzichtelijk wat de stikstoof-uitstoot zal worden en hoe deze met aanvullende maatregelen verlaagd kan worden, denk bijvoorbeeld aan het inzetten van elektrisch (bouw)vervoer.” Of die maatregel voldoende is om de uitstoot te compenseren is nog onduidelijk.

Een tweede probleem is dat de maximale capaciteit op het elektriciteitsnetwerk is bereikt:

“Dat betekent dat er mogelijk geen, een lagere of in een later stadium een stroom-aansluiting op het netwerk kan komen. In de businesscase is een off-grid energievoorziening meegenomen om toch de units van stroom en warm water te voorzien.”

Die ‘off-grid energievoorziening’ bestaat uit zonnepanelen, warmtepompboilers, vloerverwarming, warmtebuffer, en een Lucht Warmtepomp en warmtekrachtkoppeling (WKK). Dat lijkt erop te duiden dat die woningen volledig energie-neutraal zijn.

Spoedzoekers en statushouders

Het plan is om eerst 32 woonunits (21 wooneenheden) te plaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die units zijn onderdeel van de 312 units die door Zaanstad, namens de regio Zaanstreek-Waterland zijn ingekocht. De woonunits worden begin maart 2023 geleverd.

Daarnaast wil Wormerland samen met een woningbouwcorporatie ook zo’n 40 units (29 wooneenheden) voor spoedzoekers en statushouders plaatsen. Die moeten in het najaar van 2023 klaar zijn. In totaal gaat het dus om ruim 75 units voor 50 woningen.

Om de Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk te huisvesten moet het terrein ook zo snel mogelijk bouw- en woonrijp worden gemaakt. Het ophogen met zand (‘voorbelasting’) moet minstens een maand voor de andere werkzaamheden beginnen. Dat kost € 300.000 en die moet de gemeente voorfinancieren.

Bestemmingsplan

Op de voormalige stortplaats aan de Poelweg in Wormer mag eigenlijk niet gebouwd worden omdat het een ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ is maar de provincie Noord-Holland heeft aangegeven een ontheffing te willen verlenen (dat is overigens nog niet gebeurd).

Ook is de bouw in strijd met het bestemmingsplan. De raad moet een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. De afwijking van het bestemmingsplan moet eigenlijk via een ‘uitgebreide vergunningsprocedure’ worden vastgesteld (inzage, zienswijzen, bezwaren) maar daar ziet de gemeente vanaf:

“Gezien de urgentie voor de snelle realisatie van de tijdelijke woonunits kan de periode van zienswijzen, bezwaar- en beroepsprocedure van de uitgebreide vergunningsprocedure niet afgewacht worden.”

Voor de opvang van Oekraïners kan de burgemeester van die uitgebreide procedure afwijken omdat ze daarvoor een ‘crisisbevoegdheid’ heeft. Dat geldt niet voor de andere 29 woningen en ook niet voor de herbestemming als de Oekraïners niet meer opgevangen hoeven te worden en de woningen ook naar statushouders en spoedzoekers gaan.

Planning

Vanavond (13 december) komt het voorstel in de ‘voorronde’ van de gemeenteraad, op 20 december stemt de raad erover. Wormerland hoopt overigens ook in december al de goedkeuring van het Rijk voor het totale plan te krijgen.

In het begin van 2023 is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Maar daarvoor moet eerst de uitkomst van de stikstofberekening klaar zijn. Ook het bouwrijp maken (ophogen) is afhankelijk van de stikstofberekening. In het eerste kwartaal worden de eerste woningen geplaatst, in het laatste kwartaal van de 2023 de rest.

Kleine Braak

De foto boven werd gister gemaakt door Bart van der Laan. Vrachtauto’s van Floris Infra en Beemsterboer uit Middenmeer waren bezig aan de Poelweg. Het gaat niet om het bouwrijp maken maar om voorbereidende werkzaamheden na een eerdere proefboring. Dat boorgat moet weer worden gedicht. Van der Laan:

“Oudere inwoners van Wormer en (vooral) Oostknollendam noemen de plek overigens geen ‘voormalige vuilnisbelt’, maar ‘Kleine Braak’ omdat op die plek ooit een dijkdoorbraak was, tussen De Poel/Het Zwet en de – toen nog niet drooggemalen –  Schaalsmeer. Er is ook een Grote Braak. Die is een kilometer noordwaarts, bij Oostknollendam.”

Lees ook:

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *