‘Er is onvoldoende aandacht geweest voor andere belangen in de zoekgebieden dan alleen de opgave voor hernieuwbare energie,’ stellen vijf raadsleden van Oostzaan en Zaanstad in een gezamenlijk schrijven aan de gemeenteraad van Amsterdam. 

In de brandbrief van Bart Baaten (VVD-raadslid Oostzaan), Casper Davelaar (VVD-raadslid Zaanstad), Nino Keijser (POV-raadslid Zaanstad), Hanneke Veurink – Malda (CU-raadslid Zaanstad) en Anja Visser (CDA-raadslid Oostzaan), spreken zij hun zorgen uit over het plaatsen van windturbines in de natuurgebieden aan de randen van Amsterdam, op de grens met Zaanstad en Oostzaan: 

‘Wij vinden dat in eerdere stadia het proces voor dit specifieke zoekgebied niet correct doorlopen is.’ 

De drie windmolens (200 meter hoog) komen aan de Noorder IJ-plas.

Daarbij schrijven ze dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met ‘de broodnodige (toekomstige) woningbouw, de HOV ZaanIJ, de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners en het in stand houden van bijzondere en kwetsbare natuur.’ 

De schrijvers zouden Amsterdam graag weer als ‘goede buur’ zien. Daarvoor zou de hoofdstad de processen rondom de zoekgebieden direct moeten verbeteren.

Lees hier ons dossier over de windmolens aan de Noorder IJ-plas.

Op de rode stippen komen de windmolens