Uitgever RODI Media heeft voor haar drie huis-aan-huisbladen in de Zaanstreek (Zaans Stadsblad, Zaanstreek op Zondag en Het Kompas) € 235.000 coronasteun van het rijk ontvangen.

RTV Zaanstreek kreeg € 78.000 coronasteun en Zaanstad.Nieuws ontving € 12.000 over de afgelopen negen maanden.

In totaal ging er in de periode 15 maart t/m 15 december 2020 € 325.000 naar Zaanse media. Dat blijkt uit een overzicht dat gepubliceerd werd op de website van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

De steun was bedoeld voor mediabedrijven die door de crisis dreigden ten onder te gaan, het was een “krediet ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen.”

Het krediet wordt achteraf omgezet in een uitkering als het medium op “kan verantwoorden dat het krediet is gebruikt conform de bepalingen van deze beleidsregel.” Dus om de continuïteit te waarborgen. Als voorbeeld noemt het Stimuleringsfonds het het wegvallen van advertentie-inkomsten.

Bij RODI werd in juli Zaanstreek op Zondag gestaakt en opgenomen in het Zaans Stadsblad. Het Kompas is het huis-aan-huisblad voor Oostzaan.

Voorzitter Jelle Linnekamp van RTV Zaanstreek zegt dat er voor zo’n € 3000 extra kosten zijn gemaakt, dat moest vooral omdat er op een andere manier moest worden opgenomen, hij noemt als voorbeeld hengels voor microfoons. Ook is de programmering omgegooid, “maar 95 of misschien wel 99 procent is niet gebruikt. Schade hebben we nauwelijks geleden.”

Bij RTV Zaanstreek is het krediet apart gezet, als het niet wordt teruggevorderd zal het worden gebruikt voor investeringen.

Hedwig Heeren van Zaanstad.Nieuws zegt dat 65 procent van de € 12.000 naar het moederbedrijf Nieuws.nl gaat, de rest (‘een gegeven paard’) is voor haar.